Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РЕФОРМАЦІЯ
   

РЕФОРМАЦІЯ

(лат. reformatio — перетворення, виправлення) - антифеод, і антикатол. рух, який у 16 ст. охопив більшість країн Зх. та Центр. Європи і відобразив потреби пристосування релігії до завдань утвердження нових, буржуазних сусп. порядків; у вузькому значенні — здійснення реліг. перетворень у дусі протестантизму. У Середні віки в Зх. Європі не можна було вести б-бу проти феодалізму, не виступаючи одночасно проти його гол. підпори — католицизму.

Початок Р. пов'язаний з виступом 31.Х 1517 М. Лютера (95 тез; див. у ст. Лютеранство), який підштовхнув антифеод. рух у Німеччині, що стала центром і вихідним пунктом Р. (Селянська війна 1524—26 — кульмінаційний пункт нім. сусп. руху періоду P.), кальвіністські війни в Нідерландах, Франції, визв. процеси у Швейцарії, Швеції, Шотландії, бурж. революції в Англії, Нідерландах. Ідеологи Р. заперечували зверхність папи римського, чернецтво, культ святих, ікони, мощі, таїнства, вимагали утворення нац. церков, проведення церк. відправ рід. мовою. Нац. характер нової релігії відповідав становленню бурж. націй. Р. здешевила, демократизувала церкву; бурж. підприємливість, ініціативу, ощадливість, індивідуальність піднесла до рівня богоугодної та охоронюваної Богом діяльності. Скасувавши монастирі, секуляризувавши монастирські й церк землі, Р. підірвала екон. могутність катол. церкви, позбавила її можливості здійснювати тотальний ідеол. контроль над усіма сферами сусп. життя. У Р. брали участь різні верстви сусп-ва: опозиц. групи від феодалів, буржуазія, нар. маси. Саме тому реформац. рух розколовся на течії — помірковану, бюргерську (лютеранство), радик.-буржуазну (кальвінізм), сел.-плебейську (анабаптизм, социніанство), що виступала за соціальну рівність, спільність майна. На укр. землях у складі Речі Посполитої Р. поширилася у 1-й пол. 16 ст. і набула форми громад.-політ, руху проти феод.-кріпосницького ладу і нац.-релігійних утисків з боку катол. церкви. Серед міщанства і шляхти поширилися лютеранство, реформаторство і, здебільшого, социніанство. Зрештою, як зазначав М. С. Гру-шевський, це була «пансько-шляхетська мода», широкі нар. маси цей рух не приваблював. У серед. 17 ст. реформаційні громади в Україні припинили існування.

В цілому Р. в Європі відіграла прогрес, роль. Вона похитнула основи феодалізму в окр. країнах, сприяла перемозі буржуазії, розвитку нац. культур. Католицизм відповів на Р. контрреформацією — реліг.-політ. рухом у Зх. Європі в 16—17 ст., ініційованим феод, силами на чолі з папством, за збереження і зміцнення феодалізму, за посилення позицій католицизму. Гол. знаряддям контрреформації стали орден єзуїтів (утв. 1534—40) та інквізиція. Контрреформац. програму було затверджено рішеннями Тридентського собору (1545—63): за папою римським визнавався найвищий і незапереч. авторитет у справах віри, запроваджувалася сувора церк. цензура, складався «Індекс заборонених книг», реорганізовувалася Римська курія, вносилися уточнення в канонічне право. Контрреформація не обмежувалася суто церк. заходами. До неї приєдналися під прапором католицизму монархи й уряди. Розпочалися реліг. війни 16—17 ст., які охопили Францію, Іспанію, Німеччину, Чехію, Польщу. Точилася жорстока б-ба катол. церкви проти світської науки та її світочів (Дж. Ф. Бруно, Г. Галілея, Дж. Ч. Ваніні та ін.). «Полювання на відьом» набуло характеру масового психозу. Контрреформація дещо зміцнила становище папства, затримала поширення протестантизму в окр. країнах. Але бажаної мети — повернення втрачених папством позицій, відновлення єдності зх. християнства — не було досягнуто. Протестантизм — дітище Р. — відстояв право на своє існування як третя з осн. течій християнства.

Літ.: Історія релігії в Україні. К., 1999; Ранній протестантизм. К., 2002; ЗашкільнякЛ. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. Л., 2002.

П. Л. Яроцький.

 

Схожі за змістом слова та фрази