Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ноз-нят arrow НОРМУВАННЯ ВИТРАТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
   

НОРМУВАННЯ ВИТРАТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

— встановлення максимально допустимої міри витрат сировини, матеріалів, палива, енергії на виробництво одиниці продукції або виконання певного обсягу робіт. Характеризує міру використання предметів праці в процесі виробн. За допомогою норм здійснюється матеріальне планування у всіх галузях нар. г-ва; на їхній основі проводять планові розрахунки потреби в матеріальних ресурсах по підприємствах і в цілому по нар. г-ву. Норми витрат є тех.-екон. базою розробки матеріальних балансів. Вони мають бути прогресивними, динамічними й обгрунтованими і відповідати сучас. рівневі передової техніки, технології і організації виробн. За призначенням норми поділяють на 2 групи: норми витрат сировини, матеріалів основних і матеріалів допоміжних. Окремо нормують витрати палива і електроенергії. У зв'язку з тим, що сировина і осн. матеріали речовинно входять у продукт, норми їхніх витрат, як правило, встановлюють на одиницю виготовлюваної продукції. За ступенем укрупнення Н. в. м. р. бувають індивідуальні і групові. Індивідуальні норми встановлюють на виробн. одиниці конкретної продукції і певного підприємства, цеху або виробничої дільниці, групові (укрупнені) — на виробн. однотипної продукції на ряді однорідних підприємств або цехів у масштабі галузі (галузеві норми). За періодом дії розрізняють перспективні, річні й поточні норми. У практиці застосовують 3 осн. методи Н. в. м. р.: звітно-статистичний, дослідно-виробничий, аналітично-розрахунковий. За звітно-статистичним методом норми витрат встановлюють на основі звітних даних про серед. фактичну витрату матеріалів за минулий період, за дослідно-виробничим методом — на основі проведення практичних дослідів по використанню матеріалів. Найбільш прогресивним і досконалим методом нормування є аналітично-розрахунковий, згідно з яким норми витрат матеріалів визначають на основі аналізу первинної тех. документації та тех. розрахунків величини витрачання їх на виробн. одиниці продукції тощо.

 

Схожі за змістом слова та фрази