Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУДОВА РЕФОРМА В ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ 1760—63
   

СУДОВА РЕФОРМА В ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ 1760—63

— реформа, здійснена гетьманом К. Г. Розумовським для вдосконалення системи козацьких судів. Полягала в реорганізації суд. установ в Україні на зразок системи, передбаченої Статутами Великого князівства Литовського, з метою відділити суд. владу від адміністративної, спростити систему апеляц. інстанцій, розділити судочинство на розгляд цив. справ і розгляд крим. справ. На першому етапі реформи гетьм. універсалом від 16(27).IX 1760 було перебудовано Генеральний військ, суд (див. Генеральний суд). Склад його розширено до 12 осіб: 2 пост, генеральні судді та 10 депутатів, обраних на один рік від бунчукових товаришів (див. Бунчукове товариство), полк, старшини і сотників (по одному від полку). В 1767 депутатів змінили пост, члени суду. Ген. суд став найвищим апеляц. судом, органом нагляду за місц. судами, яким він давав інструкції і до яких направляв представників для участі в суд. засіданні. Як суд першої інстанції він розглядав справи ген. старшини, полковників, бунчукових і військових товаришів, канцеляристів та осіб, узятих під особисту опіку гетьмана. Щодо вироків Ген. військ, суду можна було апелювати до суду гетьмана. Під приводом поліпшення апеляц. справи 17(28).II 1763 Генеральну військову канцелярію було позбавлено суд. функцій.

Гетьм. універсалом від 19(30).XI 1763 запроваджено нову систему заг. судів — земські, гродські та підкоморські (див. статті про них). Тер. Гетьманщини поділено на 20 суд. повітів (по два в кожному полку, в Ніжинському — три). В кожному з повітів створювалося по одному земському та одному підкомор. суду. Земс. суд збирався тричі на рік і розглядав цив. справи нас. повіту, спори про власність, спадщину. Складався з обраних довічно земс. судді, підсудка і писаря. Обиралися вони з числа козац. старшини (з 1768 заборонено обирати до складу земс. суду рядових козаків). Підкомор. суди розглядали зем. справи, переважно спори про порушення межових знаків землеволодінь. Справу розглядав підкоморій, який обирався з козац. старшини і затверджувався гетьманом. Підкоморій добирав собі помічника (комірника) та писаря. Міські (гродські) суди були фактично тими самими полк, судами, що діяли в усіх полк, містах. Міський суд складався з полковника, полк, (міського) судді та членів полк, старшини і знатного (значного) військового товариства (не більше трьох), суд. писаря. Суди розглядали виключно крим. справи про вбивство, зґвалтування, крадіжку, хабарництво, розбій тощо. Ін. судових органів реформа майже не торкнулася. В компетенції сотенних судів (управлінь) і магістратів залишився розгляд дрібних суперечок рядового козацтва і міського населення. Справи селян належали до юрисдикції їхніх панів.

Літ.: Пашук А. Й. Суд і судочинство на Лівобереж. Україні в ХУІІ-ХУШ ст. Л., 1967; Гамбург Л. С Реформування виших органів судової системи України в часи правління гетьмана К. Г. Розумовського. «Проблеми законності», 1999, № 39; Гамбург Л. С. Реформування полк, судів України 1763 р. в статутній суд. реформі гетьмана К. Розумовського. «Вісник Академії прав, наук України», 1999, № 2.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази