Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДАНЕВСЬКИЙ
   

ДАНЕВСЬКИЙ

Всеволод Пійович 27.VIII(9.ІХ) 1852, м. Ніжин, тепер Черніг. обл. — 25.111 (6.ІУ) 1898, Харків] - укр. і рос. правознавець, доктор міжнародного права з 1882, професор з 1883. Син П. Н. Даневського. Закінчив 1875 юрид. ф-т Московського ун-ту із золотою медаллю за працю «Про права нейтральні». Був залишений на кафедрі між-нар. права ун-ту для підготовки до професор, звання. У 1876— 77 — доброволець у рос.-тур. війні на Балканах. З 1878 - приват

Даневсь
кий В.П. - leksika.com.ua

доцент кафедри міжнар. права Харків, ун-ту.

1879 захистив магістерську дис. «Історичний нарис нейтралітету та критика Паризької морської декларації 16 квітня 1856 р.» і був затверджений доцентом тієї ж кафедри. З

1880 перебував у закорд. науковому відрядженні. 1882 захистив у Київ, ун-ті докт. дис. «Системи політичної рівноваги і легітимізму та засада національності в їхньому взаємному зв'язку». З 1883 Д. — екстраординарний, з 1884 — ординарний професор кафедри міжнар. права, а з 1893 — ординарний професор кафедри крим. права і судочинства Харків, ун-ту. У 80-х рр. був співробітником Ін-ту міжнар. права у м. Генті (Бельгія). Брав участь у роботі Моск. та Санкт-Петерб. юридичних товариств.

Теор. погляди на міжнар. право Д. виклав у працях: «Про кодифікацію міжнародного права» (1878), «Принципи міжнародного права» (1879), «Основи міжнародного права, його принципи та мета» (1880), «Прогрес у міжнародних відносинах» (1890) і особливо докладно у «Посібнику до вивчення історії та системи міжнародного права» (1892), а також у спец, працях «Про каперство і морську війну» (1878), «Про конгреси та конференції» (1884) тощо. Д. дотримувався прогрес, поглядів на розвиток міжнар. права, був одним з перших учених, хто висунув і розвинув учення про принципи «правового спілкування» і «світового правового порядку».

Опублікував також ряд праць з практ. юриспруденції, крим. права, судоустрою і судочинства: «Критичні зауваження на проект нового російського кримінального уложения» (1888), «Особлива частина кримінального права» (1894), «Наше попереднє слідство, його недоліки і реформа», «Підготовчі до суду розпорядження» (обидві — 1895) та ін. Відстоював гуманіст, ідеї у крим. праві, закликав бачити у злочинцеві людину, здатну виправитися. Часто безоплатно виступав у суді захисником підсудних. Був прихильником запровадження у крим. процесі засад змагальності і рівноправності сторін.

Літ.: Викторский С. Профессор В. П. Даневский. «Рус. мысль», 1898, кн. 5; Юрид. ф-т Харьков, ун-та за первые сто лет его существования (1805—1905). X., 1908; Грабарь В. Э. Мат-лы к истории л-ры междунар. права в России (1647-1917). М., 1958. Ю. Я. Касяненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази