Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вин-вій arrow ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
   

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

- навчання працівників підприємств, установ і організацій з метою їхньої профес. підготовки і підвищення кваліфікації, здійснюване за рахунок цих підприємств, установ і організацій. Таке навчання проводиться у межах роб. часу, встановленого законодавством про працю для працівників відповідного віку, професії і виробництва. Власник підприємства або уповноважений ним орган повинен створювати працівникам, що поєднують В. н. з працею, необхідні для цього умови. У тому разі, коли на підприємстві, в установі, організації немає можливості провадити В. н. працівників, їх профес. підготовка і підвищення кваліфікації здійснюються на договірній основі в навч.-курсових комбінатах (центрах, пунктах), які створюються міністерствами і відомствами, підприємствами, іншими держ., кооп. і громад, організаціями, установами, приватними особами згідно з «Типовим положенням про навчально-курсовий комбінат (центр, пункт) професійного навчання робітників», затвердженим М-вом освіти України і М-вом праці України 20.V 1993. За час проходження В. н. працівникам виплачується зарплата в порядку і розмірах, визначених законодавством України.

Працівникам, які успішно закінчили В. н., присвоюється відповідна кваліфікація і надається робота за цією кваліфікацією.

А. Ю. Бабаскін.

 

Схожі за змістом слова та фрази