Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНСУЛЬСЬКИЙ СТАТУТ УКРАЇНИ
   

КОНСУЛЬСЬКИЙ СТАТУТ УКРАЇНИ

-кодифікований нормат.-правовий акт, який регламентує діяльність конс. служби України. Затв. Президентом України 2. IV 1994. Складається з 9 розділів, 19 глав і 94 статей. У розд. І визначено завдання та організація укр. консульських установ. їх осн. завданнями є: сприяти розвитку дружніх відносин України з ін. д-вами, розвивати екон., торг., н.-т., гуманіт., культурні та спортивні зв'язки і туризм (ст. 1). Статут встановлює 4 класи конс.установ, які очолюються відповідно ген. консулами, консулами, віце-консулами і конс.агентами. Ст. 13 передбачає можливість покладення на консула виконання дип. функцій за згодою д-ви перебування.

Розд. II присвячений функціям консула щодо юрид. осіб і гр-н України. Він визначає функції консула щодо: військ, обліку гр-н України; виконання доручень слідчих або суд. органів з питань громадянства; майна гр-н України. Визначено функції консула стосовно укладення та розірвання шлюбу, усиновлення (удочеріння), встановлення батьківства, опіки та піклування, реєстрації актів громадян, стану. Розд. III закріплює норми, пов'язані з учиненням нотаріальних дій, проведенням консульської легалізації та справлянням консульського збору. У розд. IV і V йдеться про функції консула щодо військ, кораблів і військ.-допоміж. суден ВМС України. Розмежовано функції консула стосовно військ, кораблів і цив. суден, які мають різний правовий статус. Розд. VI визначає функції консула щодо цивільних повітр. суден України. Закріплено обов'язок консула надавати допомогу командирові, екіпажу і пасажирам укр. цивільного повітр. судна у зносинах з властями д-ви перебування, а також вживати всіх заходів для повернення у разі необхідності повітр. судна, його екіпажу і пасажирів в Україну або ж для продовження польоту. Встановлено функції консула щодо засобів автомоб., залізнич. тр-ту і суден річкового флоту (розд. VII).

Новим у конс.практиці є визначення функцій консула з питань сан., фітосан. і вет. охорони (розд. VIII). Передбачені норми спрямовані на запобігання проникненню на тер. України небезпеч. хвороб та шкідників сільськогосп. рослин.

Ост. розділ присвячений організації роботи нештатних (почесних) консулів, функції яких

встановлюються МЗС України.

В. М. Репецький.

 

Схожі за змістом слова та фрази