Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow плюш-подол arrow ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ
   

ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ

— сила, яка діє в площині, дотичній до поверхні розділу двох фаз (напр., рідини і її ненасиченої пари), і намагається зменшити цю поверхню до мінімальних розмірів. Виникає внаслідок нескомпенсованості сил міжмолекулярної взаємодії в поверхневому (міжфазовому) шарі. Характеристикою стану поверхні на межі двох фаз є величина а, яка дорівнює П. н., розрахованому на одиницю довжини кон-

тура, що обмежує поверхню. її можна розглядати і як роботу, що виконується при утворенні одиниці поверхні при сталій т-рі. Величину σ наз. коефіцієнтом П. н. або просто П. н. У Міжнародній системі одиниць (СІ) а вимірюють у Н/м або Дж/м2. П. н. залежить від природи фаз, що стикаються, та т-ри. На межі рідини з її власною парою при кімнатних т-рах П. н. лежить у межах від 1,5 ? 10 2 Н/м (вуглеводні) до 2Н/м (розплавлені метали). Зі збільшенням т-ри Т П. н. зменшується і повністю зникає при критичній т-рі Тк (див. Критичний стан). Температурна залежність П. н. описується рівнянням Етвеша:

Поверхневий натяг - leksika.com.ua

молекулярна маса, р — густина рідини. П. н. рідин зменшується при введенні в них домішок поверхнево-активних речовин. П. н. у клітинах живих організмів є одним з факторів, що визначає форму клітини і її частин (напр., органел). П. н. цитоплазми клітин на межі з рідким середовищем, що їх оточує, має низькі значення. Чим менший П. н. клітин, тим легше вони ізолюються одна від одної. Зміна П. н. відіграє значну роль у таких процесах, як клітинний поділ, фагоцитоз, пі-ноцитоз, в амебоїдному русі, проникності біологічних мембран тощо. О. 3. Голик (П. н. у фізиці).

 

Схожі за змістом слова та фрази