Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ож-олен arrow ОКСИДИ
   

ОКСИДИ

(від грец. — кислий), окисли — бінарні сполуки хімічних елементів з киснем, у молекулах яких всі атоми кисню мають ступінь окислення — 2, зв'язані безпосередньо з атомами іншого елемента і не зв'язані між собою. Майже всі хім. елементи, крім гелію, неону, аргону, утворюють О. Назви О. відповідають їхнім найпростішим формулам (напр.: CO — моноксид вуглецю, або оксид вуглецю (II), СО2 — діоксид вуглецю, або оксид вуглецю (IV), Р2О5 — геміпентоксид фосфору, або оксид фосфору (V). За хім. властивостями О. поділяють на солетвірні та несолетвірні. До останніх належать, Haпp.,NО, CO, не здатні утворювати ні кислот, ні основ (див. Основи неорганічні). Солетвірні О. поділяють на основні, кислотні та амфотерні. До основних належать О. металічних елементів (Na2О, СаО та ін.) зі ступенем окислення до +4, вони реагують з к-тами або з кислотними О., даючи солі. До кислотних —О. неметалічних елементів (напр., С12О, СО2, N2О5, SO3) та О. металічних елементів зі ступенями окислення + 4, +5. +6, +7 (напр., TiO2, Nb2О5, CrО3, Мn2О7). Кислотні О. взаємодіють з основами або з основними О., утворюючи солі. Амфотерні O. (ZnO, Al2O3 тощо) проявляють властивості основних О. при взаємодії з к-тами або з кислотними О. і властивості кислотних О. при взаємодії з основами або основними О. Оксиди поширені в природі, напр., Н2О, СО2, SiО2, Fe2О3. Широко застосовуються у техніці, хім. пром-сті тощо.

В. Л. Павлов.

 

Схожі за змістом слова та фрази