Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow швар-шиг arrow ШВИДКІСТЬ
   

ШВИДКІСТЬ

у механіці —векторна величина v, яка характеризує зміну положення матеріальної точки (тіла) у просторі. У векторній формі V = dr/dt, де dr — приріст радіус-вектора точки, dt — проміжок часу. Напрямлена Ш. по дотичній до траєкторії точки у бік її руху. Числове значення Ш. дорівнює v = ds/dt, де ds — довжина шляху, який пройшла точка. При рівномірному русі v — s/t. Якщо рух точки задається координатам и х, у. z, то абс. величина v = √(dx/dt)2 + (dy/dt)2 + (dz/dt)2, а косинуси кутів, які вектор Ш. утворює з координатними осями, дорівнюють відповідно (dx/dt)/v, (dy/dt)/v, (dz/dt)lv. В Міжнародній системі одиниць (СІ) Ш. вимірюється в м/с.

 

Схожі за змістом слова та фрази