Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ю arrow ЮРИДИЧНІ ТОВАРИСТВА
   

ЮРИДИЧНІ ТОВАРИСТВА

- традиційна заг. назва громад, об'єднань юристів. Серед перших Ю. т. — Тулузька академія зак-ва (засн. 1851), Лондонське Ю. т. (1855), Берлінське Ю. т. (1858), Мадридська академія правознавства і зак-ва (1860). Згодом з'явилися Ю. т. у Мюнхені, Відні та ін. європ. містах. У Рос. імперії одним з перших виникло Московське Ю. т. (1865). Воно видавало журнал «Юридический вестник», а 1875 стало ініціатором і організатором проведення першого з'їзду рос. юристів. Згодом були утворені Ю. т. при Київському (1876; див. Київське юридичне товариство), Санкт-Петербурзькому (1877), Казанському (1878), Новоросійському в Одесі (1879), Харківському (1900) і Томському (1901) ун-тах. У 1879 виникло Ярославське Ю. т. при Демидовському юрид. ліцеї, в 1900 — Товариство історії, філології і права при Варшав. ун-ті.

В усіх т-вах передбачалось, що їх дійсними членами можуть бути особи з вищою юрид. освітою або такі, які відомі своїми працями з юрид. науки. За особливі заслуги перед юрид. наукою або вагоме сприяння т-ву могло присвоюватися звання «почесного члена товариства». Встановлювалася також категорія «членів-співробітників» або просто «співробітників» т-ва, які брали участь у роботі т-ва з дорадчим голосом, надавали йому необхідні мат-ли і відомості тощо. Почесні члени і члени-спів-робітники за своїм статусом не повинні були платити членських внесків. Більшість Ю. т. в Росії припинили свою діяльність у 1917—18. Після повалення рос. самодержавства в Україні виник ряд нових Ю. т. Правознавці, які згуртувалися на платформі Української Центральної Ради, заснували у квітні 1917 Українське правниче товариство, головою якого був М. С. Ткаченко.

В 1918 з'явилося Київ, т-во юристів «Право и жизнь», що гуртувалося навколо однойм. журналу (див. статтю про це видання). Існували також Т-во укр. адвокатів у Києві (засн. 1917), Євр. юрид. т-во (1918) та ін. Зі встановленням рад. влади почало діяти Українське юридичне товариство, яке за підтримки органів юстиції в центрі й на місцях сформувало впродовж 1923—29 розгалужену мережу губ. (згодом — окружних) відділень та юрид. гуртків, помітно сприяло розвитку юрид. науки і практики. Т-во припинило своє існування у зв'язку з утворенням 1931 Всеукр. т-ва марксистів-державників. У наук, житті певний слід залишило і Правниче товариство при ВУАН (1921—30).

За кордоном у середовищі укр. діаспори було кілька орг-цій, що вважали себе правонаступниками Укр. правничого т-ва, зокрема Укр. правниче т-во у Польщі (1921—22) та Українське правниче товариство у Чехословаччині (1922-33).

Після Другої світ, війни рад. юристи тривалий час не мали своїх фахових громад, орг-цій. Було утворено, правда, ряд асоціацій прав, характеру: Рад. асоціацію політ, наук при АН СРСР, Рад. асоціацію міжнар. права, Асоціацію юристів-демократів. їхньою метою гол. чин. було забезпечення участі рад. представників у форумах відповід. міжнар. орг-цій. Після проголошення держ. незалежності України виникла низка громад, об'єднань юристів. На відміну від попередніх Ю. т. їхня діяльність має більше сусп.-політичний, ніж науковий, характер, спрямована переважно на захист соціальних та фахових інтересів своїх членів, підвищення престижу юрид. професії. Серед них є універсальні (за характером членства і завдань) орг-ції: Спілка юристів України (засн. 1991), Асоціація українських правників (1991), Українська правнича фундація (1992), Світовий конгрес українських юристів (1992). До громад, орг-цій, що об'єднують представників окремих юрид. професій, належать: Спілка адвокатів України (засн. 1991), Нотаріальна палата України (1993); об'єднання фахівців з певних галузей права (Міжнар. асоціація істориків права, Укр. асоціація міжнар. права); різні правозахисні орг-ції тощо.

Літ.: Шимановский М. И. Истор. очерк образования и развития юрид. общества в России. О., 1882; Лащенко Р. Укр. Правниче Т-во в Києві. «Правник», 1918, в. 1; Пережняк Б., Подрезова М. Юрид. общество при Новорос. ун-те. «Юрид. вестник», 1994, № 4; Усенко І. Б. Перші вітчизн. юрид. т-ва і укр. нац. рух. «Вісник академії прав, наук України», 1996, № 6; Калюжний Р., Дорошенко Ю. Нарис історії Київ, правничого (юридичного) т-ва. «Укр. правничий альманах». К, 2002.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази