Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прит-прок arrow ПРОЕКТУВАННЯ
   

ПРОЕКТУВАННЯ

— створення проекту — прототипу, прообразу передбачуваного або можливого об'єкта (стану). Розрізняють П. об'єктів будівництва (див. також Експериментальне проектування), технологічне, машинобудівне, соціальне, інженерно-психологічне, генетичне, П. трудових процесів, людино-машинних систем (див. Система "людина — машина") тощо. П.— складний процес, в якому тісно пов'язані логічні методи, основані на досягненнях теорії моделювання, математичної статистики, інформації теорії, імовірностей теорії, множин теорії, алгоритмів теорії, та методи інтуїтивні, що грунтуються на кваліфікації і досвіді проектувальника з урахуванням вимог наукової організації праці, інженерної психології й ергономіки. Розробляються й експлуатуються автоматизовані системи П. на основі електронних обчислювальних машин. Автоматизація П.— один з напрямів комплексної автоматизації виробництва (див. Комплексна механізація і автоматизація виробництва). У заг. рисах П. полягає в аналізі проектної ситуації (збиранні й уточненні інформації), синтезі (пошуку) та оцінці рішень. Воно є багатоступінчастим (багатостадійним) процесом — з послідовною деталізацією проектних рішень. Первинний опис об'єкта П. (завдання на П.) є неповним (умовним, приблизним, несистематизованим), кінцевий опис об'єкта (результат П.), як правило, характеризується визначеністю, однозначністю, систематизованістю. Під час П. використовують елементи типізації, що дає змогу, напр., багато разів зводити споруди (будинки), виготовляти машини, створювати орг.-тех. системи на основі спец. розроблених проектів (див. також Типовий проект) з уніфікованими (див. Уніфікація) рішеннями, з урахуванням прогресивних тех. і екон. показників. При П. керуються загальносоюзними, республіканськими або відомчими нормами і правилами (напр., у буд-ві — Будівельними нормами і правилами), що встановлюють єдині кількісні та якісні показники. Крім того, П. регламентується спец. стандартами щодо системи документації — порядку її розроблення, оформлення й обернення (напр., Єдиною системою конструкторської документації —ЄСКД, Системою проектної документації для буд-ва — СПДБ, Єдиною системою технологічної підготовки виробн.— ЄСТПВ). В УРСР проектуванням займаються галузеві і спеціалізовані проектні інститути, напр. Автотранспортний науково дослідний і проектний інститут, Діпроцивільпром-буд, Машинобудівної і верстато-інструментальної промисловості український проектний і конструкторський інститут, Південдіпронафтопровід, Промислового будівництва проектний інститут, Титану всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут, Укрводоканалпроект, Укрдіпрохарчопром. Проектні роботи виконують також конструкторські бюро, ін. організації. У сучасних умовах П. є складовою частиною циклу: наука — проектування — виробництво — споживання.

Літ.: Гировский В. Ф., Разу М. Л., Алавердов Р. А. Экономика, организация и планирование проектных работ. М., 1972; Автоматизированное проектирование конструкций гражданских зданий. К., 1977; Джонс Дж. К. Инженерное и художественное конструирование. Пер. с англ. М., 1976.

О. В. Касилов.

 

Схожі за змістом слова та фрази