Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІСТОРІЯ РУСІВ
   

ІСТОРІЯ РУСІВ

(«Исторія Русовь, или Малой Россіи») — історичний твір кін. 18 — поч. 19 ст. Різні дослідники припускають, що авторами цієї праці могли бути: Георгій Кониський, Григорій і Василь Полетики, М. Рєпнін, О. А. Безбородько, В. Лукашевич, О. К. Лобисевич, А Худор-

Історія русів чи Малолосії - leksika.com.ua

ба; є версія і щодо колективного авторства. В «І. Р.» подано історію України від найдавніших часів до 1769. її написано у традиціях козац. літописів. Це не докум. твір. Іноді виклад ведеться у яскравій худож. формі. Історію України подано з поділом на два періоди: 1-й, «екстрактом», — до навали татар (1-а пол. 13 ст.), а після цього — «просторо й докладно». «І. Р.» — це істор. легенда України, політ, трактат, втілений в істор. форму (О. Оглоблин, І. Борщак). Значне місце в ній відведено історії Київської Русі. Автор «І. Р.» — антинорманіст, він заперечує думку, що Україна постала в 14 ст., а вважає, що Київ. Русь — держ. утворення саме укр. народу, що Русь — це Україна, а не Росія, бо до складу Русі з власне рос. земель входила лише Новгородська земля. Білорусію автор вважав «одноплемінною, сусідською». Через зовн. напади та внутр. незгоди Україна (Русь) втратила держ. самостійність, проте об'єдналася на добровільних засадах з Литвою та Польщею у федерат, д-ву Річ Посполиту для спільної боротьби проти татарів. Згодом рівноправність порушила Польща, яка позбавляла українців прав та вольностей, чинила реліг. гніт, що й призвело до козац. повстань. Чільне місце в «І. Р.» відведено козаччині, Гетьманщині, боротьбі укр. народу проти іноз. поневолення. У центрі уваги автора «І. Р.» — діяльність Б. Хмельницького, названого досконалим політиком, який повернув Україні незалежність. Водночас автор позитивно оцінив Переяславську раду 1654. Працю написано з позицій лібералізму — поширеної тоді на Заході політ, та ідеол. течії, що охоплювала прихильників парлам. ладу, вільного підприємництва та дем. свобод. Автор виступає оборонцем прав людини, який послідовно негативно ставиться до тиранії, доводячи, що тиранське, насильн. правління в Україні ніколи не було довготривалим, бо народ боронив своє буття, свободу і власність від кривдників, руйнівників, супостатів. Він протестує проти кріпацтва, деспотизму, бюрократичних дій та самоуправства урядовців, проти реліг. нетерпимості, нац. виключності, засуджує багатство укр. шляхти. «І. Р.» сповнена співчуттям до простих людей, кріпаків, козаків, які залучалися царизмом на буд-во укріплень, ін. важкі роботи, де вони гинули тисячами. Але загалом автор відображав ідеологію тієї частини укр. дворянства, що прагнула до політ, автономії України у складі Рос. д-ви. Вперше «І. Р.» побачила світ 1846 у Москві в «Чтениях Общества истории и древностей российских» під назвою «Исторія Русовь или Малой Россіи. Сочиненіе Георгія Конискаго, Архієпископа Білорускаго», а також окр. виданням (видавець — один із засновників славістики в Росії О. М. Бодянський). В укр. перекладі твір оприлюднено 1956 у Нью-Йорку, а 1991 — у Києві. «І. Р.» відіграла важливу роль в укр. нац. відродженні, формуванні істор. та нац. самосвідомості укр. народу.

Літ.: Borschak Е. La legende historique de l'Ukraine. Istoria Rusov. Paris, 1949; Історія Русів. Н.-Й., 1956; Історія Русів. К., 1991; Кравченко В. В. «Поема вольного народу» («Історія русів» та її місце в укр. історіографії). X., 1996.

Б. І. Андрусишин.

 

Схожі за змістом слова та фрази