Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow плюш-подол arrow ПОДІЛ ПРАЦІ
   

ПОДІЛ ПРАЦІ

— історична форма організації суспільної праці, за якої окремі групи виробників закріплюються на тривалий період за певними видами виробничої діяльності; один з факторів підвищення продуктивності суспільної праці (див. Продуктивність праці). Властивий всім сусп.-екон. формаціям, П. п. є формою прояву розвитку продуктивних сил і водночас умовою цього розвитку. Відомі в історії три великі П. п.— виділення скотарських племен, відокремлення ремесла від землеробства, виділення торгівлі. Вони створили матеріальні передумови для регулярного обміну, виникнення приватної власності та поділу суспільства на класи. В докапіталістичних формаціях П. п. приводить до відокремлення міста від села та виникнення протилежності між містом і селом, а також протилежності між розумовою та фізичною працею. За капіталізму відбувається дальше поглиблення П. п. на основі розвитку машинного виробн. і відокремлення пром-сті від с. г. Всі ці процеси відбуваються стихійно, мають антагоністичний характер. За соціалізму сусп. П. п. докорінно відрізняється від капіталістичного. Сусп. характерові виробн. і праці, які зумовлені сусп. власністю на засоби виробн., відповідають планомірно організовані форми П. п. Вони не мають класово антагоністичного характеру. Планомірний П. п.— одне з необхідних умов розширеного соціалістичного відтворення. Розрізняють кілька видів або форм П. н.: загальний — розчленування сусп. виробн. на найбільші його галузі (пром-сть, с. г., транспорт); частковий розподіл родів виробн. на види й підвиди (добувна, обробна пром-сть, скотарство, рільництво тощо); одиничний (індивідуальний) — складається всередині підприємства на основі профес. спеціалізації виробників; територіальний (географічний) — це П. п. всередині країни між окремими економічними районами; міжнародний — П. п. між окремими країнами. З виникненням світової системи соціалізму розвивається новий тип П. п.— міжнародний соціалістичний поділ праці, який принципово відрізняється від міжнародного капіталістичного поділу праці. Див. також Міжнародний поділ праці.

 

Схожі за змістом слова та фрази