Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow агі-ад arrow АДАПТАЦІЯ
   

АДАПТАЦІЯ

(від лат. adapto - пристосовую) - пристосування в процесі еволюції будови, функцій, поведінки організмів (особин, популяцій, видів) до певних умов існування. Причинне пояснення А. вперше дав Ч. Дарвін (1859), показавши, що еволюція видів здійснюється через еволюцію їхніх пристосувань, чим завдав нищівного удару телеології. А. - результат адаптаціогенезу (в широкому розумінні). А. виникають і змінюються від діяння мінливості, спадковості і добору природного (добору штучного) в конкретних умовах середовища. Еволюційно-історична А. виникає на базі спадкових змін - мутацій і комбінування їх під контролем добору. А. до нестійких умов виробляються також на базі неспадкових змін - модифікацій (див. Еволюційне вчення). А. можна класифікувати за місцеперебуванням організмів, способом живлення їх, переміщення тощо. Зокрема, серед тварин виділяються наземні форми (хтонобіонти), водяні (гідробіонти), деревні (дендробіонти), пристосовані до польоту (авіабіонти), підземного способу життя (едафобіонти), стрибаючі, бігаючі, лазячі, зерноїдні, травоїдні, хижі та ін. Вироблені в процесі еволюції А. мають відносне значення. Так, куріпки, які не встигли змінити своє літнє оперення, дуже помітні на ранньому снігу. Тривала спрямована зміна провідних умов середовища зумовлює поступову перебудову попередніх А. або формування нових. Фізіологічні А.- це комплекс фізіол. реакцій, що лежать в основі пристосування організму до змін умов існування (освітлення, температури, барометричного тиску тощо). Висока адаптаційна здатність властива органам чуття. Фізіол. А. забезпечують сталість внутр. середовища організму - гомеостаз. Осн. регулятором фізіол. А. є нервова система в сукупності з гуморальними факторами (див. Нейрогуморальна регуляція). Вивчення фізіол. А. має велике практичне значення у зв'язку з польотами людини в космос (див. Космічна біологія).

Літ.: Дарвін Ч. Походження видів. Пер. з англ. К.- X., 1949; Слоним А. Д. О физиологических механизмах природных адаптации животных и Человека. М.- Л., 1964; Шмальгаузен И. И. Факторы эволюции. М., 1968; Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение. М., 1976.

Г. К. Кравець.

 

Схожі за змістом слова та фрази