Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СЛОВ'ЯНОФІЛИ
   

СЛОВ'ЯНОФІЛИ

(від слов'янин і грец.— любити), слов'янолюби — сусп.-політ, течія в Росії серед. 19 ст. її найвідоміші представники — О. Хом'яков, брати К. та І. Аксакови, І. та П. Киреєвські, О. Кошелєв, В. Ламанський, В. Черкаський, Ю. Самарій та ін.

У розумінні сутності д-ви і сусп-ва С. протиставляли Росію Зх. Європі. На їхню думку, західноєвроп. раціоналізм і сенсуалізм зруйнували цілісність і душу людини. «Слов'янський дух» є животворною ідеєю для соборності слов'ян загалом і росіян зокрема. Основою, фундаментом рос. державності, її самобутності є православ'я, община, патріархальність, традиціоналізм. Ці «стовпи» д-ви історично вибудовувалися на самодержавстві, єдності народу й царя. Руйнування державницької самобутності в Росії почалося з нищення Новгорода Великого, його продовжив Петро І, який у державницькій сфері пішов за зх. зразком. Результатом цього стало жорстке підпорядкування людини д-ві, зосередження всієї держ. влади в руках государя.

Для забезпечення могутності й величі рос. д-ви, на думку С, необхідно повернутися до самобутності допетров. Росії, відкинути неприйнятні для Росії зх. зразки у державотворенні (зокрема, конст. лад). Вони закликали до проведення Земського собору, перетворення сел. общини на фундамент сусп-ва і д-ви, скасування кріпос. права, посилення ролі місц. самоуправління, встановлення свободи слова, запровадження гласного суду за участю виб. представників від народу, скасування тілес, покарань і смертної кари. Істинна свобода людей у Росії повинна спиратися на самобутні традиції, православ'я, а також самодержавство (необмежену монархію), обов'язком якого має бути захист народу і його благополуччя, а обов'язком народу — виконання держ. приписів і сплата податків. З укр. діячів ідеї С. частково підтримували О. М. Бодянський, М. О. Максимович, 1.1. Срезневський та ін. Ідеї С. періодично виринають і в наш час.

Літ.: Линницкий П. Славянофильство и либерализм. К., 1882; Пыпин А. Н. Характеристики лит. мнений от двадцатых до пятидесятых годов. СПб., 1909; Бродский Н. Л. Ранние славянофилы. М., 1910;. Плеханов Г. В. Соч., т. 23. Западники и славянофилы. М.-Ленинград, 1926; Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979; Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988; Мироненко О. М. Права і свободи людини у рос. політ, доктринах. К., 1995.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази