Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РІЕЛТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
   

РІЕЛТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

[англ. (амер.) realtor — агент з продажу нерухомості, від пізньолат. realis — дійсний, існуючий] — різновид підприємництва, пов'язаного зі здійсненням операцій з нерухомим майном. До таких операцій належать: торгівля нерухомим майном, у т. ч. його продаж з прилюдних торгів; посередництво з надання послуг щодо здійснення цив.-прав. угод з нерухомістю (купівля-продаж, оренда, міна, забезпечення розселення комунал. квартир тощо) і прав на неї; інформ.-консульт. діяльність, пов'язана з одержанням, зберіганням, використанням і поширенням інформації щодо нерух. майна і надання фіз. та юрид. особам консультацій із зазнач, питань. Для проведення операцій з нерух. майном оцінка його вартості є обов'язковою у разі відчуження, укладення договорів оренди та в інших передбачених зак-вом випадках. Р. д. регулюється указом Президента України «Про ріелторську діяльність» від 27.УІ 1999 (він діє до прийняття законів про Р. д., про здійснення операцій з нерух. майном та про порядок проведення прилюд. торгів), а також відповід. нормами цив., госп., фін., житл. і зем. зак-ва. Ріелтором може бути гр-нин України, який у встановленому порядку отримав сертифікат на право заняття Р. д., а також юрид. особа (ріелторська фірма, агентство нерух. майна та ін.), що має свідоцтво на право здійснення даного виду діяльності. Право на отримання сертифіката мають гр-ни, які успішно склали кваліфікац. іспит або мають диплом держ. зразка за фахом економіста чи юриста. Ріелтором не може бути особа, яка має судимість за корисливий злочин. Визначення кваліфікац. придатності гр-н (сертифікація), а також видача свідоцтв на право здійснення Р. д. юрид. особами проводиться у порядку, встановленому зазначеним презид. указом. Юрид. та фіз. особи, що здійснюють Р. д., можуть об'єднуватися в Єдину профес. орг-цію ріелторів України, повноваження якої визначаються зареєстрованим у М-ві юстиції України статутом.

Під час здійснення Р. д. ріелтори мають право: надсилати запити та отримувати у встановленому порядку від підприємств, установ і організацій відомості та док-ти, необхідні для операцій з нерух. майном; складати проекти цив.-прав. угод щодо нерух. майна і прав на нього; виступати за дорученням замовника стороною під час виконання цих угод; отримувати, збирати, використовувати та поширювати інформацію про нерух. майно; видавати відповідні бюлетені й посібники, а також надавати інформ.-консультац. та ін. послуги, пов'язані з Р. д. Ріелтори зобов'язані: виконувати свої обов'язки з дотриманням вимог закону і профес. етики; інформувати замовників про всі відомості щодо нерух. майна і прав на нього, що є предметом угоди, не допускати перекручення або приховування інформації; не розголошувати відомості, що становлять комерц. таємницю, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Шкода, завдана особі внаслідок незакон, дій або невиконання обов'язків ріелтором (ріелтор. фірмою), відшкодовується у повному обсязі. За неналежне виконання профес. обов'язків, неоднораз. порушення зак-ва до ріелторів можуть застосовуватися перед бачені зак-вом стягнення. Спори, пов'язані з Р. д., вирішуються у суд. порядку.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази