Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow українське-уні arrow УМОВНІ РЕФЛЕКСИ
   

УМОВНІ РЕФЛЕКСИ

— рефлекси, які утворюються на базі безумовних рефлексів у тварин і людини протягом їхнього індивідуального життя. Рефлекторна дуга У. р. формується за певних умов (звідси й назва У. р.). В основі У. р. лежить утворення тимчасових зв'язків між умовним (індиферентним) і безумовним подразниками після багаторазової дії (сполучення) двох цих подразників. Безумовний подразник повинен збігатися у часі з умовним або діяти відразу ж після нього. У. р. поділяють на натуральні, що утворюються на природні властивості безумовних подразників (напр., формування умовного харчового рефлексу на запах і вигляд їжі), та штучні — виробляються у тварин в умовах експерименту на різні штучні подразники (світло, звук, зміни т-ри тощо). Крім того, існує класифікація У. р. за ознакою рецептора: екстероцептивні, інтероцептивні та пропріоцептивні; за ефекторною ознакою: вегетативні (ефектором є внутр. органи) й соматорухові (ефектор — скелетний м'яз); за біол. значенням: оборонні, статеві, харчові та ін. Важливою якістю У. р. є їх залежність від періодичного підкріплення безумовним подразником. У випадку тривалого непідкріплення У. р. слабшає і може зникнути. Це надає умовно-рефлекторній діяльності певної пластичності, що забезпечує тварині краще пристосування до умов навколишнього середовища. У вищих тварин і людини У. р. утворюються та здійснюються за обов'язковою участю кори великих півкуль головного мозку. Тому метод У. р. є одним з осн. методів вивчення фізіології головного мозку. У. р., відкриті І. П. Павловим (1903), лягли в основу його вчення про вищу нервову діяльність.

П. М. Сєрков.

 

Схожі за змістом слова та фрази