Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СТРОГОВИЧ
   

СТРОГОВИЧ

Михайло Соломонович [18 (ЗО).IX 1894, Санкт-Петербург - 18.ІІ 1984, Москва] — рос. правознавець, доктор юрид. наук з 1939, чл.-кор. АН СРСР з 1939, академік Польс. АН з 1959, почесний доктор Ягеллон. ун-ту (Краків). Право вивчав у Комерційному ін-ті та Ін-ті нар. г-ва (обидва - в Москві). З 1920 працював у військових трибуналах, зокрема на посаді начальника орг.-інструктор, відділу Верх, трибуналу при ВЦВК. 1923 був слід-чим-доповідачем ВС РСФРР. Від 1924 - в органах прокуратури: помічник прокурора крим.-касаційної колегії ВС РСФРР, прокурор відділу Проку

Строгович Михайло Соломонович - leksika.com.ua

ратури РСФРР і Прокуратури СРСР. Одночасно займався наук, і пед. роботою. Від 1939 і до кін. життя С. був ст. наук, співробітником Ін-ту д-ви і права АН СРСР. С. вніс істотний внесок у розробку теорії крим. процесу, дослідження його понять і принципів: змагальності, права обвинуваченого на захист, презумпції невинуватості, матеріальної (об'єктивної) істини тощо. Становлять інтерес ідеї С. щодо суд. права, проблем теорії суд. доказів, суд. етики тощо. В галузі заг. теорії права учений вивчав питання: сутності права; співвідношення права, правовідносин і правосвідомості; змісту соц. законності; суб'єктив. прав гр-н; методології юрид. науки та ін.

Осн. праці: «Кримінальне переслідування у радянському кримінальному процесі» (1951), «Матеріальна істина і судові докази в радянському кримінальному процесі» (1955), «Курс радянського кримінального процесу» (т. 1—2, 1968—70). С. написав ряд підручників, зокрема «Теорія держави і права» (1940, у співавт.).

Літ.: Савицкий В. М. Михаил Соломонович Строгович. «Изв. вузов. Правоведение», 1985, № 1; Опередивший время. М., 1994.

Ю. С. Шемшученко.