Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОПРАВКА
   

ПОПРАВКА

— 1) Внесення членами парламенту доповнень чи змін до законів та ін. нормативно-правових актів нац. зак-ва або пропозицій до законопроекту, що розглядається. Пропозиція П. — загальновизнане право парламентарів, засноване на праві законодавчої ініціативи. За заг. правилом право пропозиції П. також має глава д-ви, уряд, ін. суб'єкти законод. ініціативи.

Питання розгляду конкуруючих П., тобто таких, що належать до однієї пропозиції внесення доповнень чи змін до закону або законопроекту, але передбачають різний результат, вирішуються у зарубіжних парламентах по-різному: обговоренням П. у хронол. порядку, тобто з урахуванням черговості їх внесення та реєстрації; наданням пріоритету П., яка передбачає скасування відповід. статті закону (законопроекту) або зміну її найб. мірою (застосовується у Камеруні, Тунісі); шляхом одночас, обговорення пропозицій проекту та П. до нього (Бельгія, Ізраїль, Канада). Порядок внесення П. до законів (законопроектів) в Україні регулюється Регламентом Верховної Ради України. П. приймаються так, як і закони. П. вважається пропозиція доповнення чи зміни до чинного закону, тексту законопроекту, а також пропозиція до ін. пропозиції, що доповнює, змінює чи виключає частину осн. пропозиції. П. до П. не повинна заперечувати суті самої П. П., що вносяться у порядку законод. ініціативи для голосування, подаються у письм. формі й в такій редакції, щоб на них можна було відповісти «так» або «ні»; ініціатор повинен уникати у формулюванні кількох заперечень, неясностей, що ускладнювали б однозначне розуміння П., за яку має голосувати депутат. Внесений на голосування текст П. може супроводжуватися стислим обгрунтуванням. У разі внесення П., реалізація якої потребує матеріальних та ін. витрат за рахунок державного чи місцевих бюджетів, додаються їх фін.-екон. обгрунтування та пропозиції щодо покриття цих витрат. П. приймається до розгляду, коли вона містить сформульований текст, що стосується однієї статті, її частини або речення. П. передаються до секретаріату ВР України або безпосередньо до відповід. комісії ВР, визначеної головною з даного питання. В такому ж порядку передаються висновки ін. комісій ВР щодо закону або законопроекту, які розглядаються. Порядок розгляду П. в комісії та підготовки висновків щодо неї визначається відповід. комісією ВР України. Депутат, який вніс П. (або за його письмовим дорученням ін. депутат), має право уточнювати її текст у ході обговорення у комісії чи ін. органі, якому доручено доопрацювання проекту, а також відкликати П. Внесені й не відкликані в ході доопрацювання законопроекту П. додаються до тексту законопроекту для розгляду їх у другому чи третьому читанні; вони повинні мати суцільну нумерацію. П., відхилені гол. комісією і не відкликані у встановленому порядку, подаються комісією на обговорення при розгляді законопроекту на засіданні ВР України. В разі, коли П., що вноситься до тексту закону, відхиляється за наслідками голосування ВР, попередня редакція закону залишається без зміни.

Див. також Законодавчий процес, Зміни і доповнення до законів.

2) Внесення доповнень чи змін до договору міжнародного після його прийняття. Пропозиції про необхідність внесення П. до міжнар. договору доводяться до відома всіх держав — учасниць міжнар. договору для вирішення питань по суті пропозиції або з метою початку переговорів про укладення угоди щодо внесення П. до договору. Загальні підстави та порядок внесення П. до міжнар. договорів регулюються Віденською конвенцією про право міжнародних договорів 1969. Допустимість П. іноді передбачається і в самому міжнар. договорі. Так, відповідно до Статуту ООН з метою його перегляду може бути скликана Генеральна конференція членів ООН (ст. 109). П. до Статуту вступають у силу для всіх членів Організації у випадку, якщо вони прийняті двома третинами голосів членів ГА ООН та ратифіковані двома третинами членів Організації, включаючи всіх пост, членів РБ ООН (СТ. 108).

О. В. Бакаев, О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази