Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow кнос-кое arrow КОДУВАННЯ ТЕОРІЯ
   

КОДУВАННЯ ТЕОРІЯ

— розділ інформації теорії, що вивчає коди та способи кодування повідомлень, які передаються за допомогою сигналів по каналах зв'язку. Основи її заклав К. Шеннон. Основні положення К. т. ґрунтуються на уявленні про джерело повідомлень як про випадковий механізм, що виробляє їх за заданим імовірнісним законом, а також на математичній моделі каналу зв'язку, в якій задається імовірнісний закон перетворення будь-якого можливого сигналу на вході каналу в сигнали на виході. Так, у випадку дискретного двійкового каналу задаються імовірності Р00, Р01, Р10, Р11 переходу 0 в 0, 0 в 1, 1в 0, 1в1. Завданням К. т. є оптимізація кодування повідомлень, основана на використанні імовірнісних властивостей джерела і каналу. Згідно з теорією Шеннона, для каналу без завад можливе кодування дискретних повідомлень двійковими символами, при якому серед. число символів на один знак повідомлення як завгодно близьке до ентропії знака повідомлення, що визначається імовірнісними властивостями джерела повідомлення. Для каналів з завадами можливе кодування, при якому здійснюється як завгодно вірогідне передавання інформації у випадку, коли швидкість її надходження на вхід каналу менша за його пропускну здатність — показник, що визначається імовірнісними властивостями каналу. К. т. широко застосовується в системах зв'язку та електронних обчислювальних машинах.

Літ.: Леонтьев В. К. Теория кодирования. М., 1977; Цымбал В. П. Теория информации и кодирование. К., 1977; Касами Т. [та ін.]. Теория кодирования. Пер. с япон. М., 1978.

І. М. Коваленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази