Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МЕДИЧНА ДОПОМОГА
   

МЕДИЧНА ДОПОМОГА

- комплекс заходів мед.-соціального характеру, що включає профілактичну, лікувальну, діагностичну, реабілітаційну, протезно-ортопедичну і зубопротезну допомогу, а також догляд та обслуговування дітей, хворих, непрацездатних та інвалідів. Право на охорону здоров'я, М. д. та медичне страхування передбачене Конституцією України (ст. 49). Конст. гарантіями реалізації цього права є: держ. фінансування соціально-екон., мед.-сан. і оздоровчо-профілакт. програм; безоплатність М. д. у держ. і комунал. закладах охорони здоров'я; заборона скорочення кількості таких закладів; держ. забезпечення норм сан.-епідемічного стану. М. д. поділяють на кілька видів: Первинна медико-санітарна допомога — основний, дост упний і безоплатний для кожної людини вид М. д., який передбачає: консультацію лікаря, просту діагностику і лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь та ін. невідкладних станів; проведення сан.-гіг. і протиепідем. заходів, мед. профілактики найважливіших захворювань; проведення заходів щодо охорони сім'ї, материнства, батьківства і дитинства; заходи, пов'язані з наданням мед.-сан. допомоги гр-нам за місцем проживання. Первинна мед.-сан. допомога надається переважно за тер. ознакою сімейними лікарями та ін. лікарями заг. практики закладів комунал. системи охорони здоров'я та сан.-епідем. служби. В її наданні можуть брати участь і приват. заклади охорони здоров'я. Невідкладна (швидка) М. д. надається безоплатно за рахунок держ. та місцевого бюджетів особам, стан яких вимагає термінового мед. втручання (при нещасних випадках, травмах, отруєннях тощо), спец, службою швидкої мед. допомоги, лік.-профілакт. закладами незалежно від їх територіальної, відомчої приналежності та форми власності, мед. працівниками, а також особами, які згідно із законом або спец, правилами зобов'язані її надавати.

Спеціалізована (вторинна) М. д. надається гр-нам при захворюваннях, які вимагають спец, методів діагностики та лікування, використання складних мед. технологій. Надається лікарями-спеціалістами в лік.-профілакт. закладах, які мають ліцензію на відповідний вид мед. діяльності. Медико-соціальна допомога передбачає поєднання мед.-сан. допомоги з доглядом та обслуговуванням неповнолітніх, гр-н похилого віку та інвалідів у закладах охорони здоров'я, у дом. умовах або в соціальних закладах інтернатного типу: будинках-інтернатах для дітей, для гр-н похилого віку та інвалідів, у пансіонатах для ветеранів війни і праці.

М. д. особливого соціального значення — комплекс мед.-сан. та сан.-епідемічних заходів б-би з епідеміями; надається гр-нам, що захворіли на інфекц. хворобу, є носіями її збудників. З метою охорони здоров'я населення органи і заклади охорони здоров'я здійснюють спец, заходи з профілактики та лікування соціально небезпечних (туберкульоз, психічні, венеричні захворювання, СНІД, наркоманія, алкоголізм тощо), а також карантинних захворювань.

При зверненні по М. д. пацієнт має право: на вільний вибір лікаря, у т. ч. сімейного та лікуючого, лік.-профілактичного закладу; на зміну лікаря; на обстеження, лікування та утримання в умовах згідно із встановленими сан.-гіг. вимогами; на полегшення болю, пов'язаного із захворюванням або мед. втручанням; на інформацію про стан свого здоров'я, діагноз та ін. відомості, отримані при його обстеженні та лікуванні, на ознайомлення із мед. документацією щодо стану свого здоров'я; на відмову від мед. втручання; на відмову від лікування, якщо це не загрожує здоров'ю оточуючих; на отримання направлення на лікування за кордон згідно з чинним зак-вом; на звільнення від роботи на період хвороби та соціальну допомогу у разі тимчас. непрацездатності; на компенсацію шкоди, заподіяної неправильним лікуванням.

Лікар має право відмовитися від дальшого лікування пацієнта, якщо ост. не виконує мед. приписів або правил внутр. розпорядку закладу охорони здоров'я і за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення. Лікар не несе відповідальності за здоров'я хворого у разі відмови останнього від мед. приписів або порушення ним встановленого для нього режиму лікування.

Н. Б. Болотіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази