Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow асп-ая arrow АССИРІЙСЬКЕ ПРАВО
   

АССИРІЙСЬКЕ ПРАВО

- система правових норм, яка функціонувала в межах старод. східної д-ви Ассирії (на тер. сучас. Іраку). Старод. автори майже не залишили свідчень про А. п., однак до наших днів дійшли ориг. законод. пам'ятки, віднайдені під час розкопок 1903—14 в руїнах Ашшура — столиці Ассирії. Це, зокрема, збірник суд. постанов, складений у 15—14 ст. до н. е. (сімейне, земельне, боргове право та ін.). Він засвідчує, що А. п. характеризувалося винятковою жорстокістю покарань, беззахисністю боржників і безправним становищем жінки. Ассирійське крим. судочинство передбачало тортури і страту з метою добитися від обвинувачених визнання своєї вини. їм відтинали голови, саджали на палі, знімали з них шкіру. Трупи страчених викидали диким тваринам. За порівняно незначні злочини винним виколювали очі, відтинали руки. Жінка в сім'ї, подібно до рабині, була власністю чоловіка і не мала жодних прав на сімейне майно. Чоловікові, що бажав розлучитися з дружиною, достатньо було заплатити їй деяку суму сріблом. Надзв. жорстокістю відзначалися покарання для жінок. Так, дружину, яка обманювала чоловіка або бажала залишити його, кидали в річку. Жінка, котра обійшлася грубо з чоловіком, сплачувала великий грош. штраф і, окрім того, отримувала 25 ударів палицями. Вільна жінка мала право виходити на вулицю лише з покритим обличчям.

Одна з пам'яток А. п. — «Торговий статут», що відображав порядок укладання торгових контрактів, продажу та оренди землі, становище рабів і т. ін., а також встановлював гарантії, якими була захищена зем. власність в Ассирії. Свідчення про боргове право, які дійшли до нас, показують, що заможна верхівка ассир. сусп-ва, користуючись того-час. правовими нормами, нещадно експлуатувала бідноту.

Багато уваги в А. п. приділялось правам та обов'язкам сільс. громади. Зокрема, чітко розрізнялися велика межа, що відділяла землю однієї громади від іншої, і мала межа, яка розділяла наділи землевласників усередині громади. За порушення великої межі винуватця карали 100 ударами палицею і відрубували палець, за порушення малої межі — 50 ударами. Однак зем. законодавство часто порушувалося, впливові й заможні люди підкуповували суддів і поступово нарощували свої володіння. Патріархальне право, що регламентувало, обмежувало передачу землі у спадок, також нерідко обходили різними шляхами. Характерною ознакою А. п. було те, що ассир. закони вважалися приналежністю не царя (як, напр., Судебник Хаммурапі), а міських рад, ассир. народу. Однак розвиток А. п. перебував у тісному взаємозв'язку зі східно-десп. характером становлення державності і політ.-владних відносин ассир. сусп-ва: пост, війни, соціально-екон. кризи, залежність вільного населення від панівних верств, важке становище рабів, пост, невдоволення з боку народів завойованих країн, розбрат у сусп. верхівці. Все це, зрештою, і підточило могутність ассир. д-ви.

Літ.: The Assyrian Laws. Oxford, 1935; Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства. «Вестник древней истории», 1952, №4; Садаев Д. Ч. История Др. Ассирии. М., 1979. В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази