Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
   

ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

- юрид. особа, утворена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та заг. майна. Діє на підставі Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (2001). Основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об'єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння членам об'єднання в отриманні жит-лово-комунал. та ін. послуг належної якості за обгрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання.

О. с. б. б. є юрид. неприбутковою особою і діє на підставі статуту. Воно може бути утворене в будинку будь-якої форми власності, а також шляхом реорганізації ЖК (ЖБК). Членом об'єднання може бути фіз. чи юрид. особа, яка є власником квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартир. будинку. Членство є добровільним і припиняється на підставі поданої письм. заяви власника приміщення або з ін. підстав відповідно до статуту об'єднання. Власники приміщень, розташованих у межах одного житл. комплексу, які не є членами об'єднання, можуть укладати з об'єднанням угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах. Органами управління О. с. б. б. є заг. збори його членів, правління, ревізійна комісія. Об'єднання відповідно до закону та статуту зобов'язане забезпечувати: належний сан., протипож. і тех. стан неподільного та заг. майна, що належить членам об'єднання; дотримання інтересів усіх членів об'єднання, асоціації при встановленні умов та порядку володіння, користування та розпорядження спільною власністю, розподілі між членами об'єднання, асоціації витрат на експлуатацію та ремонт неподільного і заг. майна. Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку складається з неподільного та заг. майна. Неподільне майно перебуває у спільній сумісній власності співвласників багатоквартир. будинку та не підлягає відчуженню. Заг. майно перебуває у спільній частковій вл асності співвласників багатоквартир. будинку і може бути передане в користування фіз. або юрид. особі або групі осіб у разі, якщо це не пов'язано з порушенням прав та інтересів ін. співвласників неподільного та заг. майна, які охороняються законом. Частка в заг. обсязі обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного майна у багатоквартир. будинку встановлюється пропорційно до заг. площі приміщень, що перебувають у власності фіз. або юрид. осіб. Перелік та розміри обов'язкових платежів на обслуговування і ремонт неподільного та заг. майна, а також порядок їх сплати встановлюються відповідно до статуту об'єднання. Об'єднання ліквідується у разі: фіз. знищення або руйнування комплексу, яке унеможливлює його відновлення або ремонт; відчуження житл. комплексу за рішенням суду; придбання однією особою усіх приміщень у житл. комплексі. Для представлення спільних інтересів О. с. б. б. можуть утворюватися асоціації, які є юрид. особами.

І. М. Кучеренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази