Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУМІЩЕННЯ ПРОФЕСІЙ (ПОСАД)
   

СУМІЩЕННЯ ПРОФЕСІЙ (ПОСАД)

- виконання працівником на тому самому підприємстві, поряд зі своєю осн. роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за різними професіями, спеціальностями в межах установленої законом тривалості робочого часу і на основі одного труд, договору. На відміну від сумісництва С. п. (п.) здійснюється на тому самому підприємстві, в установі, організації на основі того самого труд, договору і тільки в межах тривалості роб. часу, визначеного зак-вом. С. п. (п.) може відбуватись як за ініціативою працівника, так і власника, головне, щоб сторони труд, договору досягли обопільної домовленості про суміщення і щоб було забезпечено якісне виконання роботи як за основною, так і за суміщеною професією (посадою).

Прав, особливістю С. п. (п.) є: класифікація суміщення професій або посад (розширення зони обслуговування; збільшення обсягу виконуваної роботи і виконання обов'язків відсутнього працівника), а також винагорода за суміщену, додатково виконувану роботу. Суміщена професія (посада) має бути у штатному розкладі як штатна одиниця, а також вакантною.

У сучас. умовах дем. розвитку сусп. відносин, у т. ч. трудових, винагорода за С. п. (п.) встановлюється на умовах, передбачених у колективному договорі конкр. підприємства, установи, організації. Керівник підприємства в межах своїх прав, обумовлених статутом, положенням про підприємство, може збільшувати розмір доплати порівняно з визначеним у колект. договорі. Власник або уповноважений ним орган не має права встановлювати за суміщення розмір доплати, менший за визначений у колект. договорі (ст. 97 КЗпП України).

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази