Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУДОВИЙ АРХІВ
   

СУДОВИЙ АРХІВ

(від грец. — урядовий будинок) — 1) структурний підрозділ суду, який забезпечує облік і зберігання архів, док-тів; 2) упорядкована сукупність судових справ і док-тів діяльності суду, які зберігаються в архіві. Архів є самост. структур, частиною суду або входить до складу служби документац. забезпечення (управління справами, заг. відділу, канцелярії тощо). Док-тами С. а. є: закінчені в поточ. діловодстві суд. справи, мат-ли пост, і тривалого (понад 10 років) зберігання; справи щодо особового складу працівників суду, справи, які перебувають у заг. діловодстві; друк, видання, що доповнюють архівні док-ти і необхідні для наук.-метод. та інформ.-довідкової роботи суду; облік, документація. До архіву суду передаються із структур, підрозділів усі закінчені провадженням суд. справи та док-ти в упорядкованому вигляді за описами. Підготовка справ підрозділу для передачі до архіву суду передбачає перевірку правильності формування док-тів у справі, оформлення док-тів кожної справи, оформлення справ і відповідність справ номенклатурі.

Строки зберігання суд. справ, нарядів, справ заг. діловодства визначаються відповідно до Переліку судових справ та док-тів діяльності суду із зазнач, строків їх зберігання (затв. М-вом юстиції України 7.УІІ 2000). Зокрема, суд. справи і док-ти мають такі строки зберігання: «постійно» — для категорії крим. справ «особливо небезпечні злочини проти держави»; 75 років — для цив. справ за позовами про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я чи смертю гр-нина; 15 років — для категорії крим. справ «умисне вбивство»; 8 років — категорії «перевищення влади або службових повноважень»; 5 років — для док-тів із систематизації зак-ва тощо. Гранич. строками зберігання архів, док-тів у суді є: для док-тів — 15 років; для суд. справ, нарядів пост, зберігання і справ з особового складу працівників суду — 75 років. Для крим. справ тривалість зберігання суд. справ визначається: від дня закін. строку відбування покарання, визначеного вироком, що набув закон, сили, від дня набуття чинності виправдувальним вироком, а також ухвалою або пост, суду про закриття справи; від дня звільнення засудженого від покарання — у разі умовно-дострокового звільнення; від дня закін. іспитового строку — при звільненні від відбування покарання з випробуванням; від моменту винесення судом ухвали про припинення застосування заходів мед. характеру до осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння у стані неосудності. Для крим. справ, за якими задоволено цив. позов, ураховується строк виконання вироку в частині цив. позову.

Для цив. справ строк зберігання визначається від дня набуття рішенням, ухвалою, постановою суду закон, сили. Суд. справи і док-ти, строки зберігання яких закінчилися, відбираються для знищення. З таких справ для пост, зберігання вилучаються оригінали вироків, рішень, ухвал, постанов судів та наст, судових рішень судів вищого рівня. Справи пост, зберігання передаються до відповід. держ. установи після закін. гранич. строків їх зберігання в архіві суду за графіками, затвердженими керівником установи і відповід. держ. архіву.

Суд. справи і док-ти зберігаються в архіві суду за роками в порядку зростання номерів. Для забезпечення зберігання справ і док-тів в архіві створюються відповідні умови: охоронні та протипож. засоби, сан.-гігієнічний, температурний і світловий режими, система обліку архів, док-тів тощо.

Літ.: Рурак К. П. Організація прав, діловодства. Чернівці, 1999.

В. Т. Маляренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази