Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow грод-гудз arrow ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
   

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

-в СРСР добровільні об'єднання громадян, що утворюються відповідно до цілей комуністичного будівництва і сприяють розвиткові політ. активності й opг. самодіяльності нар. мас, задоволенню їхніх різноманітних інтересів; складова частина політичної системи суспільства. Один з важливих каналів участі громадян в управлінні справами суспільства (Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1976, с. 93). Право громадян СРСР об'єднуватись у Г. о. закріплено Конституцією СРСР (ст. 51), конституціями союзних (ст. 49 Конституції УРСР) і авт. республік. Конституція СРСР визначила, що ядром Г. о. є Комуністична партія Радянського Союзу. Як невід'ємна частина політ. системи СРСР, Г. о., відповідно до своїх статутних завдань, беруть участь в управлінні держ. і сусп. справами, у вирішенні політ., госп. і соціально-культур. питань. Величезна роль і значення Г. о. в житті рад. суспільства, їхні широкі повноваження в усіх сферах держ., сусп. і госп. життя країни є одним з яскравих проявів соціалістичної демократії. Можливість для рад. громадян активно працювати в Г. о. є однією з гарантій здійснення ними закріпленого в Конституції СРСР права брати участь в управлінні держ. і громад. справами, в обговоренні і прийнятті законів та рішень загаль-нодерж. і місцевого значення. Конституція СРСР гарантує Г. о. умови для успішного виконання ними своїх статутних завдань (ст. 51). Г. о. мають право висувати кандидатів у депутати Рад, вільно й всебічно обговорювати їхні політ., ділові й особисті якості, а також право агітації на зборах, у пресі, по телебаченню, радіо (ст. 100); представники Г. о. входять до складу виборчих комісій (ст. 101). Розрізняють масові Г. о. (напр., професійні спілки. Всесоюзна Ленінська Комуністична Спілка Молоді, кооперативні організації); творчі спілки (напр., Спілка композиторів СРСР, Спілка письменників СРСР); добровільні товариства (напр., наукові, наук.-тех., оборонні т-ва); Г. о., що діють у сфері міжнар. зв'язків і боротьби за мир тощо. Загалом Г. о. охоплюють майже все доросле населення країни. Організацію, повноваження і форми діяльності Г. о. визначено їх статутами. Г. о. мають необхідне їм для здійснення статутних завдань майно, яке є соціалістичною власністю.

Літ.: Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1977; Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік. К., 1977; Брежнєв Л. І. Питання розвитку політичної системи радянського суспільства. К., 1978; Вопросы теории и истории общественных организаций. М., 1971; Ямпольская Ц. А. Общественньїе организаций в СССР. М., 1972; Данченко Н. И. Общественньїе организаций СССР в условиях развитого социализма. К., 1978.

І. П Бутко.

 

Схожі за змістом слова та фрази