Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
   

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

— різновид господарського товариства, статутний фонд якого розподілений між його учасниками (юрид. та/або фіз. особами) на певні частки в розмірах, визначених в установчих документах. Учасники такого товариства відповідають за його борги своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум — додатково своїм приват, майном в однаковому для всіх учасників розмірі, еквівалентному внеску кожного учасника. В Україні прав, природа Т. з д. в., порядок його утворення, діяльності, реорганізації, ліквідації тощо визначені ЦивК (ст. 151), Госп. кодексом (гл. 9), Законом «Про господарські товариства» (1991), ін. прав, актами, а також установчим (засновницьким) договором і статутом т-ва. Статус цього т-ва характеризують в основному ті самі риси, що й прав, становище товариства з обмеженою відповідальністю. Однак на відміну від останнього, в Т. з д. в. його учасники несуть субсидіарну обмежену майн. відповідальність за зобов'язаннями т-ва, гранич. розмір якої встановлюється законом або установчими док-тами. Найпоширенішим у госп. практиці Т. з д. в. є довірче товариство, діяльність якого регулюється декретом КМ України «Про довірчі товариства» (1993). Зак-вом також передбачено, що лише Т. з д. в. можуть здійснювати ломбардні операції. Вищим органом Т. з д. в. є збори учасників, які складаються з учасників т-ва або призначених ними представників і мають кількість голосів, пропорційну розмірові їхніх часток у статут, фонді. Чергові збори учасників т-ва скликаються не рідше двох разів на рік, якщо інше не передбачено установчими док-тами. За ініціативою голови т-ва або на вимогу викон. органу т-ва чи учасників, які володіють у сукупності понад 20 відсотками голосів, можуть скликатися позачергові збори.

Безпосереднє управління Т. з д. в. здійснює його викон. орган: колегіальний (дирекція, очолювана ген. директором) або одноособовий (директор). Членами викон. органу можуть бути також особи, які не є учасниками т-ва. Контроль за діяльністю викон. органу Т. з д. в. здійснюється ревізійною комісією, яку утворюють збори учасників т-ва з їх числа, в кількості, передбаченій установчим и док-тами, але не менше 3 осіб. Члени дирекції (директор) не можуть бути членами ревіз. комісії. Функції і компетенція заг. зборів учасників Т. з д. в., його викон. органу і ревіз. комісії, порядок скликання чергових та позачерг. зборів, виходу або виключення учасника зі складу т-ва та інше визначаються Законом «Про господарські товариства», установчим договором, статутом, а також окр. внутрішніми (локальними) актами т-ва.

Літ.: Кашанина Т. В. Хозяйств, товарищества и общества: прав, регулирование внутрифирмен. деятельности. М., 1995; Він ник О. М. Госп. т-ва і вироб. кооперативи: прав, становище. К., 1998; Саніахметова Н. О. Підприєм. право. К., 2001; Госп. право. К., 2003.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази