Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ
   

НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ

- групи гр-н України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття нац. самоусвідомлення та спільності між собою. Прав, статус Н. м. У. визначений Конституцією України, Законом «Про національні меншини в Україні» (1992), міжнар. договорами України. Відповідно до Конституції України д-ва сприяє розвиткові етн., культур., мовної та реліг. самобутності всіх Н. м. У. За Законом «Про національні меншини в Україні» гр-нам, які належать до Н. м. У., гарантуються права на нац.-культурну автономію: користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови у держ. навч. закладах або через нац. культурні т-ва, розвиток нац. культур, традицій, використання нац. символіки, відзначення нац. свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у л-рі, мист-ві, ЗМІ, створення нац. культурних і навч. закладів та будь-яку ін. діяльність, що не суперечить чинному зак-ву. Д-ва вживає заходів для підготовки пед., культур.-просвіт, та ін. нац. кадрів через мережу навч. закладів. Держ. органи на основі міждерж. угод сприяють Н. м. У. у підготовці спеціалістів в ін. країнах. Законом передбачено, що в держ. органах, громад, об'єднаннях, а також на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих у місцях, де більшість населення становить певна Н. м. У., може використовуватися її мова поряд з держ. укр. мовою. Гр-ни України, які належать до Н. м. У, мають право обиратися або призначатися на будь-які посади до органів законод., викон. і суд. влади, місц. самоврядування, в армії, на підприємствах, в установах і організаціях. Д-ва гарантує Н. м. У. право на збереження життєвого середовища в місцях їх істор. і сучас. розселення. Питання про повернення на тер. України представників депортованих народів вирішуються відповід. законод. актами та договорами України з ін. д-вами. Гр-ни України мають право вільно обирати та відновлювати свою національність. Примушення у будь-якій формі до відмови від своєї національності не допускається. Кожний гр-нин України має право на нац. прізвище, ім'я та по батькові.

Принципово важливим є положення закону про те, що гр-ни, які належать до Н. м. У., вільні у виборі обсягу і форм здійснення прав, що надаються їм чинним зак-вом, і реалізують їх особисто, а також через відповідні держ. органи та створювані громад, об'єднання. Участь або неучасть гр-нина, який належить до Н. м. У., у громад, об'єднанні Н. м. У. не може служити підставою для обмеження його прав. Держ. органи сприяють діяльності нац. громад, об'єднань Н. м. У., які діють відповідно до чинного зак-ва. Нац. громад, об'єднання мають право висувати своїх кандидатів у депутати на виборах органів держ. влади відповідно до Конституції України, законів про вибори нар. депутатів України і депутатів місц. рад. Гр-ни, які належать до Н. м. У., нац. громадські об'єднання мають право у прийнятому в Україні порядку вільно встановлювати і підтримувати зв'язки з особами своєї національності та їх громад, об'єднаннями за межами України, одержувати від них допомогу для задоволення мовних, культур., дух. потреб, брати участь у діяльності міжнар. неурядових організацій. Україна сприяє розвиткові міжнар. співробітництва в забезпеченні й захисті прав та інтересів Н. м. У., зокрема шляхом укладання й реалізації багатостор. і двостор. договорів у цій сфері.

Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав і свобод гр-н за нац. ознакою забороняється. Контроль за додержанням зак-ва про Н. м. У. покладено на відповідні держ. органи та органи місц. самоврядування. Спец, органом у цій галузі є Держ. департамент у справах національностей та міграції М-ва юстиції України.

Літ.: Укр. нація і етн. меншини: перспективи інтеграції у громадян, сусп-во та майбутнє Сх. Європи. К., 1994; Нікітюк В. О. Статус етнонац. меншин (порівн.-прав. аспекти). К., 1996; Основи етнодержавознавства. К., 1997; Нац. меншини України у XX ст.: політ.-прав. аспект. К., 2000; Биков О. М. Конст.-прав. статус нац. меншин в Україні. К., 2001.

Ю. І. Римаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази