Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow р arrow РИНОК ТУРИСТСЬКИЙ
   

РИНОК ТУРИСТСЬКИЙ

- 1. Система зв'язків світового господарства, в якій відбувається процес перетворення туристсько-екскурсійних послуг у гроші і навпаки - перетворення грошей в туристсько-екскурсійні послуги. З 50-х рр. Р. т. переживає підйом, незрівнянний з жодним іншим сектором світової економіки. Світовий Р. т. складають країни-експортери і країни-імпортери туризму. Нині існують три основних райони, з яких виїжджає основна маса (70-90%) туристів: Пн. Америка (США і Канада), Зх. Європа (Велика Британія, ФРН, Франція, Скандинавія, країни Бенілюксу, Швейцарія, Австрія, Італія) і Японія. Останніми роками до них приєдналися країни колишнього СРСР. 2. Сукупність споживачів туристського продукту, які мають можливість купити його "сьогодні чи завтра". Р. т. - економічна система взаємодії чотирьох основних елементів: туристського попиту, пропозиції туристського продукту, ціни і конкуренції. Вільний обмін ресурсами - вирішальна умова формування Р. т., оскільки тільки стохастичні процеси здатні регулювати попит та пропозицію за допомогою цінового механізму. Теорія граничної корисності є центральною для з'ясування ринкового механізму і вибору оптимальних варіантів кон'юнктурної поведінки на Р. т., оскільки саме категорія граничної корисності визначає характер динаміки попиту. На Р. т. реалізуються всі три значення ринку: 1) територія, на якій зустрічаються продавці й покупці, щоб обмінятися тим, що являє собою цінність. Фізичний ринок, де відбувається торгівля за кращу ціну, - основна концепція торгівлі; 2) попит на певний продукт чи послугу, що вимірюється обсягом продаж за певний період; 3) механізм руху благ і послуг у формі товарів і грошей в рамках усього суспільного відтворення на всіх рівнях економічної системи суспільства. Головне становище на Р. т. займає покупець - клієнт: відомий афоризм М. Статлера: "Клієнт завжди має рацію". Клієнтура Р. т. - сукупність потенційних і актуальних покупців продукту туристського. Нині найпривабливішими клієнтами Р. т. є: бізнесмени і державні службовці (більш як 60% усіх клієнтів Р. т.), а також асоціації, що проводять конгреси і з'їзди. Так, за даними американських дослідників, 70% асоціацій США виступають замовниками конгресового туризму.

Угода - форма взаємодії клієнта і продавця продукту туристського - на Р. т. може відбутися без прямої участі продавця і покупця, наприклад, через телефонний, телексний, телекомунікаційний зв'язок, за допомогою телефонного дзвінка або по чеку. Р. т., як і всі інші ринки, стабілізується відповідно до закону попиту та пропозиції. Циклічність Р. т. визначається характером взаємодії всіх його елементів: попиту, пропозиції і ціни, що рухаються конкуренцією. Тому, якщо пропозиція перевищує попит, ціни на туристський продукт падають. Це призводить до зниження підприємницької активності з виробництва цього туристського продукту. Якщо попит перевищує пропозицію, починається підвищення цін, що стимулює підприємство виробляти цей туристський продукт у великих кількостях. Після певного коливання цін настає період рівноваги попиту та пропозиції, у цей період і ринок приходить у нестійкий рівноважний стан. Таким чином, ціна на Р. т. виступає як вираз мінової вартості туристського продукту. Р. т., як і ринки інших товарів і послуг, не має географічних кордонів і не враховує національні інтереси. Тому держави формують свою туристську політику, регулюючи сферу Р. т. на свою користь. При аналізі Р. т. найчастіше використовується модель бостонської експертної групи - відома в менеджменті маркетингу модель, що фіксує співвідношення продукція/ринок, за якою коливання в розвитку будь-якої діяльності визначаються двома чинниками: зміною зростання самого ринку і зміною зростання того сегмента ринку, де реалізується продукт (туристського) підприємства. Модель дає можливість перевірити кожен прогнозований вид діяльності підприємства, з огляду на інформацію про еволюцію ринку і його сегментів. Вважається, що зростання на рівні 5% ринку і 8% сегмента є сильним показником. Норми: "дилема" - зростання виробництва продукції може дати позитивні результати, але не може забезпечити самофінансування; "дива" - результат позитивний і достатній для покриття витрат, відрахувань на амортизацію і самофінансування продукту; "дійна корова" - результат відмінний, отриманий прибуток високий; "собака" - результат діяльності може бути позитивним або негативним.

Предметами кон'юнктурного аналізу Р. т. є: а) обсяг, структура і динаміка виробництва і споживання туристського продукту та його замінників, тобто визначення, які саме регіони працюють на туристів, у якому обсязі, які маршрути і послуги вони пропонують, як це співвідноситься зі світовими стандартами, попитом та пропозицією, які сегменти, групи споживачів ще не охоплені туристськими послугами тощо; б) рівень запасів (чи резервів), тобто оцінка можливості туристської організації щодо збільшення охоплення споживачів (туристів), розширення географії маршрутів, номенклатури послуг, варіантів програм обслуговування, спеціалізації і диференціації обслуговування туристів тощо; в) рух цін, тобто визначення рівня цін на аналогічну продукцію в конкуруючих фірм, середньоринкового курсу цін на певні туристські послуги; г) учасники ринку (партнери, конкуренти, постачальники, посередники, покупці); д) характер виробничо-збутової, науково-дослідної, рекламної й іншої діяльності в структурі ринку. Елементи кон'юнктури ринку: співвідношення попиту та пропозиції; зміна цін і товарних запасів; становище основних фірм-конкурентів тощо. Р. т. характеризується місткістю ринку - відношенням між фактичним (М) і граничним (Ммах) станами ринку:

N = М/Мmax

 

Схожі за змістом слова та фрази