Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дисц-дім arrow ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА
   

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА

-художні й науково-популярні твори, написані для дітей. Розрізняють твори для дітей дошкільного віку, для молодшого, середнього і старшого шкільного віку. Твори для кожної з цих вікових груп мають свої жанрові й худож. особливості: для дітей дошкільного віку - це переважно книжки-малюнки, для молодшого шкільного віку - ілюстровані казки про тварин, а також коротенькі оповідання на побутові теми тощо; для середнього і старшого шкільного віку - художня, науково-популярна, пригодницька й фантастична л-ра, твори на суспільні й морально-етичні теми. До Д. л. належить і багато творів, які написано для дорослих, але вони цікаві й доступні дітям - казки й вірші О. Пушкіна, байки І. Крилова й Л. Глібова, окремі вірші й поеми Т. Шевченка, оповідання й повісті Л. Толстого, І. Франка, М. Горького, спеціально оброблені нар. казки, билини, думи, твори зарубіжної класики (здебільшого в скорочених виданнях): "Дон Кіхот" М. Сервантеса, "Робінзон Крузо" Д. Дефо, "Мандри Гуллівера" Дж. Свіфта, "Спартак" Р. Джованьйолі, "Овід" Е.-Л. Войнич та ін.

У давнину пізнавальну та виховну функції Д. л. виконувала усна нар. творчість. Писана Д. л. виникла в 17 ст. Першою дитячою книжкою вважається книжка чеського педагога Я.-А. Коменського "Світ почуттєвих речей у малюнках" (1658). В Росії книжки для дітей видавалися з 18 ст. М. Новиков заснував перший рос. журнал для дітей "Детское чтение для сердца и разума" (1785-89). Твори для дітей писали видатні рос. прозаїки й поети: Л. Толстой, М. Некрасов, Я. Полонський, Д. Григорович, Д. Мамін-Сибіряк,

A. Чехов, О. Серафимович, О. Купрін, В. Короленко та ін. На Україні Д. л. набула розвитку з серед. 19 ст. Письменники-демократи виховували дітей на правді життя, зображенні села, праці й побуту селянина. До скарбниці укр. Д. л. належить ряд творів Т. Шевченка, Марка Вовчка, Л. Глібова, І. Франка, Лесі Українки, Панаса Мирного, М. Коцюбинського, Б. Грінченка, П. Грабовського, А. Тесленка та ін.

Поряд з кращими творами в дожовтневий період існувала казенно-патріотична й реліг.-моралізаторська л-ра для дітей: всілякі різдвяні, новорічні оповідання, збірки святкових віршів, розраховані на виховання у дітей вірно-підданства й релігійної покори. З літ. спадщини минулого в коло дитячого читання традиційно входять твори Г. Бічер-Стоу, Л. Буссенара, Жюля Верна, Л. Керрола, Т.-М. Майн-Ріда, Е. Сетон-Томпсона, М. Твена, а для найменших - Ш. Перро, братів Я. і В. Грімм, Г.-К. Андерсена. Популярними є твори польс. педагога Я. Корчака ("Король Матіуш Перший"), вірші й казки сучас. італ. письменника Дж. Родарі. У капіталістичних країнах тепер поширюються твори, які несуть ідеї людиноненависництва, культ приватної власності й жорстокості, рекламується низькопробна детективна л-ра. Реакційній і ремісницькій Д. л. протистоять гуманістичні твори прогресивних дитячих письменників. Після Великої Жовтн. соціалістич. революції в СРСР створена багата, високоідейна рад. Д. л. Вона тісно пов'язана з завданнями комуністичного виховання, пройнята ідеями патріотизму, соціалістичного гуманізму, непорушної дружби між народами. Велика роль як організатора й теоретика Д. л. належить О. М. Ґорькому. Для розвитку багатонаціональної рад. Д. л. багато зробили рос. письменники П. Бажов, А. Варто, В. Біанкі, А. Гайдар, Б. Житков, Л. Кассіль, B. Катаєв, С. Маршак, В. Маяковський, С. Михалков, О. Толстой, К. Чуковський, білорус.- Я. Колас, Я. Купала, Е. Огнєцвєт; груз.. І. Грішашвілі, Л. Кіачелі; вірм.- С. Капутікян, Г. Борян; ест.- Р. Парве; литов.- М. Слуцкіс; євр.-Л. Квітко, В. Гутянський та ін. Першими творами укр. рад. Д. л. були оповідання А. Головка ("Червона хустина", "Пилипко"), С. Васильченка ("Олив'яний перстень", "Авіаційний гурток"), вірші П. Тичини.Уже в 20-і рр. визначаються тематичні обрії укр. Д. л. (Великий Жовтень і героїка громадян. війни, щасливе рад. дитинство, піонерське й шкільне життя, подорожі, життя братніх народів Радянського Союзу) та її жанри: оповідання, повісті, вірші і п'єси для читачів різного віку. На цьому етапі в галузі дитячої прози працювали О. Копиленко, І. Сенченко, І. Ми-китенко; в поезії - І. Нехода, А. Турчинська, М. Романівська. Інтенсивно розвивалася Д. л. в 30-і рр. О. Донченко написав ряд романів і повістей про участь дітей у соціалістичному будівництві ("Розвідувачі нетрів", "Школа над морем"), розробляється тема громадян. війни ("Син Таращанського полку" П. Панча, "Ядвіга і Мал-ка - поліські партизанки" Д. Бузька). Формування підлітків у сім'ї й школі відображено в повістях О. Копиленка "Дуже добре" й "Десятикласники". Особливе місце посідають у Д. л. пригодницькі романи й повісті М. Трублаїні "Лахтак", "Шхуна "Колумб"", "Крила рожевої чайки", які виховують у юного читача мужність, кмітливість, знайомлять з природою віддалених куточків Батьківщини. З'являються твори біографічного жанру (повісті О. Іваненко "Тарасові шляхи" про Т. Шевченка, Л. Смілянського - "Михайло Коцюбинський"), популярністю користувалися науково-фантастичні твори В. Владка ("Аргонавти всесвіту" та інші), М. Романівської. Народні казки для дітей опрацьовував А. Шиян. Вірші для наймолодшого читача писали В. Бичко, Н. Забіла, М. Пригара, Я Гримайло. Події боротьби з фашистськими загарбниками відображено в повістях "Земля гуде"

0. Гончара, "Таємниця Соколиного бору" Ю. Збанацького, в оповіданнях К. Гриба про юних месників, у віршах і поемах багатьох поетів. Серед кращих творів Д. л., написаних у 40-60-і рр.,- вірші A. Малишка, М. Стельмаха, повість І. Багмута "Щасливий день суворовця Криничного", драм. поема П. Воронька "Казка про Чугайстра" і його зб. віршів "Читаночка", повісті Ю. Збанацького з життя школярів "Курилові острови", "Морська чайка", оповідання Є. Гуцала "Олень Август", "Дениско", повість І. Сенченка "Діамантовий берег" та ін. Поповнюється укр. Ленініана: вірші й поеми М. Рильського, В. Сосюри, повість B. Канівця "Студент університету" та ін. Патріотичні почуття, любов до праці, поетичне бачення світу виховують у дітей твори Г. Бойка, Т. Коломієць, І. Кульської, В. Нестайка, П. Утевської. Мільйонними тиражами друкуються книжки для дітей у вид-ві дитячої л-ри "Веселка"та ін. вид-вах республіки. На Україні виходять для юних читачів різного віку журнали "Малятко", "Барвінок", "Піонерія" (див. також Дитячі газети і журнали). В постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи по дальшому розвитку радянської дитячої літератури" (березень, 1969) наголошено на потребі значного посилення ролі Д. л. в комуністичному вихованні підростаючого покоління. В 1970 встановлено Ленінську премію за твори л-ри і мистецтва для дітей, на Україні - в 1970 літ. премію ім. Лесі Українки. Іл. див. на окремому аркуші, с. 272-273.

Літ.: Горький М. Про дитячу літературу. К., 1953; Український дитячий фольклор. К., 1962; Брандис Е. П. От Эзопа до Джанни Родари. М., 1965; Білецький Д. М. [та ін.] .Дитяча література. К., 1967; Лупанова И. П. Полвека. Советская детская литература. М., 1969; Советская детская литература. М., І978; Украинская детская литература. 1946 - 1953. Краткий аннотированный указатель.М., 1954.

Т. Ю. Буженко.

 

Схожі за змістом слова та фрази