Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МОЛДОВА
   

МОЛДОВА

Республіка Молдова (Moldova, Republica Moldova) — д-ва, розташована у пд. частині Сх. Європи. Тер. — 33,76 тис. км2. Нас. 4,46 млн. чол. (1999, оц): молдавани (64,5 %), українці (13,8 %), росіяни (13 %), гагаузи (3,5 %), болгари (2 %) та ін. Столиця — м. Кишинів. Адм.-тер. поділ — 40 районів і 4 муніципії. Офіційна мова — молдовська. Грошова одиниця — молдовський лей.

Нац. свято — День незалежності (27 серпня). Першою молд. д-вою на тер. М. було Молдовське князівство, частина території якого згодом опинилася у складі Рос. імперії. Після розпаду

останньої Сфатул Церій (представн. орган Бессарабїї) 2.ХІІ 1917 проголосив утворення Молдавської Демократичної Республіки, а 24.1 1918 — її незалежність. У січні—березні 1918 Бессарабію захопила Румунія. 12.Х 1924 у складі УСРР була утворена Автономна Молдавська Соціалістична Радянська Республіка (з 1957 — Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка, МАРСР). Факт існування молд. автономії у складі України підтверджений

Державний герб Молдови - leksika.com.ua

Молдова. Карта - leksika.com.ua

Конституцією УСРР 1929. У червні 1940 до СРСР була приєднана Бессарабія. 2.УІ1І 1940 утворено союзну Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку (МРСР) у складі СРСР. 1941 введено конституцію цієї республіки. Остання конституція радянської Молдавії прийнята 1978. Сучасна молд. д-ва виникла в процесі розпаду Радянського Союзу. 27.VIIІ 1991 Верховна Рада МРСР прийняла Декларацію про незалежність Республіки Молдова. Певний час її функціонування забезпечувалося конституцією 1978 зі змінами і доповненнями. 29.VI 1994 Парламент ухвалив Конституцію Молдови. 5.УІ 2000 було прийнято конституційний закон про внесення змін і доповнень до конституції. Цим актом змінено форму державного правління. М. стала парламентською республікою.

Як зазначено в ст. 60 конституції, «Парламент є вищим представницьким органом народу РМ і єдиною законодавчою владою держави». Парламент, до складу якого входить 101 депутат, формується шляхом загальних і прямих виборів строком на 4 роки. Віковий ценз для активного і пасивного виборчого права однаковий і становить 18 років. Осн. сферою компетенції Парламенту є законотворення. Допускається делегування законод. повноважень урядові. Серед ін. повноважень Парламенту слід виділити його право призначати референдуми, затверджувати основні напрями внутр. та зовн. політики д-ви, затверджувати військ, доктрину д-ви, ратифікувати і денонсувати міжнар. договори, оголошувати надзв. і воєн, стан, часткову чи заг. мобілізацію та деякі ін. Серед класич. парлам. повноважень — право затверджувати держ бюджет і здійснювати контроль за його виконанням, а також право парлам. контролю за викон. владою у межах, визначених конституцією.

Главою д-ви є президент, який, згідно зі ст. 77 конституції, «представляє державу і є гарантом суверенітету, національної незалежності, єдності й територіальної цілісності країни». Президент обирається Парламентом строком на 4 роки. Одна й та сама особа не може бути обрана більш як на два строки підряд. Кандидати на пост президента мають досягти 40 років і проживати на території М. не менше 10 років. У разі порушення конституції президент може бути усунений з поста Парламентом 2/3 голосів депутатів. Пропозиція про усунення глави д-ви може бути внесена не менш як третиною депутатів. Президент може бути присутнім на засіданнях Парламенту. Він звертається до Парламенту з посланнями щодо питань загальнонац. значення. Президент має право розпустити Парламент у разі неможливості формування уряду чи блокування Парламентом упродовж 3 місяців прийняття законів. При цьому глава держави повинен провести консультації з парламентськими фракціями.

Парламент може бути також розпущений у разі, якщо він не висловив вотуму довіри уряду протягом 45 днів після внесення відповідної пропозиції, і тільки після відхилення пропозиції не менш як двічі.

Серед повноважень президента слід виділити його право вести переговори і укладати міжнар. договори, з поперед, згоди Парламенту оголошувати часткову чи заг. мобілізацію, вживати заходів, спрямованих на відбиття агресії, а також ін. заходів щодо забезпечення національної безпеки і громадського порядку тощо. Конституція не передбачає контрасигнування актів президента з боку уряду.

За конституцією «уряд забезпечує проведення внутрішньої і зовнішньої політики держави і здійснює загальне керівництво публічним управлінням» (ст. 96). Процедура формування уряду починається з того, що президент після консультацій з парламентськими фракціями висуває кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. У визначений строк кандидат на посаду прем'єр-міністра звертається до Парламенту з проханням висловити вотум довіри програмі діяльності й усьому складу уряду.

Програма діяльності і склад уряду обговорюються на засіданні Парламенту, після чого останній має висловити вотум довіри уряду більшістю голосів депутатів.

Прем'єр-міністр керує урядом і координує діяльність його членів. Він надає інформацію президенту з питань, які мають важливе значення для країни. Глава д-ви зупиняє дію актів уряду, які суперечать законодавству, до прийняття остаточного рішення Конституційним судом. Під час виконання своїх повноважень уряд керується програмою діяльності, схваленою Парламентом. Уряд несе політ, відповідальність перед Парламентом і надає Парламенту, його комісіям і депутатам необхідну інформацію і документи. Уряд виконує свої повноваження до визнання дійсними виборів нового Парламенту. Вищим судом загальної юрисдикції є Вища судова палата, голова і члени якої призначаються Парламентом за поданням спеціального органу — вищ ої ради магістратури. Судді ін. загальних судів призначаються президентом за відповідним поданням.

Конституційний суд складається з 6 суддів, які призначаються строком на 6 років. Двоє суддів Конституційного суду призначаються Парламентом, двоє — урядом і двоє — вищою радою магістратури. КС є незалежним від будь-якої ін. публічної влади.

За формою держ. устрою М. є унітарною д-вою. Проте в конституції передбачена можливість утворення автономії: «Населеним пунктам лівобережжя Дністра, а також деяким населеним пунктам півдня РМ можуть бути надані особливі форми й умови автономії». Територія держави поділена на райони, міста і села. Населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць обирає представн. органи — місцеві ради. Виконавчими органами в містах і селах є примари. М. - член ООН з 1992, член ОБСЄ, СНД, ін. міжнар. і регіон, організацій.

Дип. відносини України з М. встановлено 10.ІІІ 1992.

В. М. Шаповал.

 

Схожі за змістом слова та фрази