Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КИЇВСЬКЕ ЮРИДИЧНЕ ТОВАРИСТВО
   

КИЇВСЬКЕ ЮРИДИЧНЕ ТОВАРИСТВО

- громад, об'єднання, утв. при Київ, університеті св. Володимира 1877. Мета — організація досліджень у галузі вітчизн. права, налагодження зв'язків між юристами, обговорення наук, праць тощо. Членами т-ва могли бути особи з вищою юрид. освітою, відомі правозн. публікаціями, або ж такі, що «належали до судового відомства». Члени К. ю. т. обиралися простою більшістю голосів на заг. зборах. Існував також інститут почесних членів. Очолював т-во голова, на якого, крім управління справами та керівництва засіданнями, покладався обов'язок здійснення зовн. зв'язків К. ю. т. Головами т-ва були В. Г. Демченко, Г. В. Демченко, О. Ф. Кістяківський, К. А. Митюков, В. I. Синайський, В. О. Удінцев та ін. відомі правознавці.

Осн. робота полягала у збиранні мат-лів, заслуховуванні та обговоренні доповідей з актуальних питань правознавства, виданні збірників праць, популяризації юрид. знань серед населення, сприянні вдосконаленню вітчизн. юрид. освіти. Протоколи засідань К. ю. т. публікувалися як окр. накладом, так і на сторінках журн. «Университетские известия». Видавалися також окр. щорічники «Труды Киевского юридического общества, состоящего при императорском Университете св. Владимира». Щорічно в «Университетских известиях» вміщувався звіт про діяльність т-ва. К. ю. т., зокрема, опубл. видатну пам'ятку укр. права — «Права, за якими судиться малоросійський народ». К. ю. т. припинило свою діяльність 1917. Однак його традиції та досліди, діяльність продовжило створене за підтримкою Центр. Ради влітку 1917 Українське правниче товариство. Члени К. ю. т. Є. В. Спекторський і М. П. Василенко

були одними з ініціаторів утворення УАН.

Літ.: Кистяковский А. Ф. О значении и цели юрид. обществ в правовой жизни нашего отечества и об отношении их к суд. реформе (речь действ, члена общества, 1879 г.). «Труды Киев. юрид. общества (13-е приложение к Протоколам 1880 г.)». К., 1883; Устав Киев. юрид. общества, состоящего при Университете св. Владимира.

В кн.: Сб. постановлений и распоряжений начальства по Ун-ту св. Владимира и прочим рус. ун-там с 1878 по 1891 годы включительно. К., 1893; Усенко І. Б. Перші вітчизн. юрид. т-ва і укр. нац. рух. «Вісник Академії правових наук», 1996 № 6.

С. В. Максимова.

 

Схожі за змістом слова та фрази