Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СОЮЗ ВИЗВОЛЕННЯ
   

СОЮЗ ВИЗВОЛЕННЯ

- нелегальне політ, об'єднання земців-конституціоналістів. Утв. у Петербурзі на установчому з'їзді, що відбувся 3-5(16-183.1 1904. Голова Союзу - І. І. Петрункевич. Його членами були відомі укр. правознавці С. А. Котляревський, М. М. Ковалевський, Б. О. Кістяківський, М. П. Василенко та ін. Найвагомішим результатом діяльності Союзу став розроблений ним проект Основного державного закону Російської імперії; його затверджено на 3-му з'їзді «С. в.» [Петербург, 20-22.Х (2-4.ХІ) 1904]. Проект передбачав утворення унітарної конст. імперії за нім. зразком, де верховну владу здійснював би імператор за участю Держ. думи. Велике князівство Фінляндське утворювало з імперією «одну нерозривну державу». Йому дозволялося мати окр. конституцію, але виключно для управління внутр. справами. У ст. 6—22 декларувалися найширші права і свободи гр-н. Імп. престол проголошувався спадковим для династії Романових. Дума поділялася на палати — земську палату і палату нар. представників. Першу обирали губ. земські гласні та міські думи, а другу — населення. Закони мали ухвалюватися обома палатами і затверджуватися монархом. Викон. влада зосереджувалася у руках імператора та Ради міністрів на чолі з держ. канцлером, судова — у незалежних від ін. влад «осіб і закладах» за участю присяжних засідателів. Основу місц. самоврядування мали становити виборні губ., пов., волосні земства та міські думи з широкими повноваженнями.

Новаторськими були положення про Верховний суд. Він мав бути заснованим «для захисту Основного державного закону від порушення чи для вирішення спорів щодо його тлумачення» з такими повноваженнями: скасування невідповідних діючим законам урядових розпоряджень і суд. рішень; визнання недійсними незаконно проведених виборів до Держ. думи та ін. Суб'єктами звернення до Верх, суду могли бути: приватні особи; юрид. особи; міністр юстиції; держ. канцлер; імператор; одна з палат Держ. думи; обидві її палати разом. Коло суб'єктів безпосеред. звернення до спец, органу конст. юстиції було практично необмеженим. Гол. ідеї проекту Осн. держ. закону Рос. імперії покладено в основу діяльності утвореної

1905 рос. конст.-дем. партії (партії кадетів), після чого «С. в.» припинив своє існування.

Літ.: Шаховский Д. И. Союз освобождения. «Зарницы», 1909, № 2; Шацилло К. Ф. Новое о «Союзе Освобождения». «История СССР», 1975, № 4; Мироненко О. М. Іван Петрункевич як фундатор ідеї новітньої європ. моделі суд. конст. юстиції. «Вісник Академії правових наук України», 2000, № 4; 2001, № 1; Мироненко О. М. Від «праведного автономізму» до виникнення ідеї конст. суду (межа ХІХ-ХХ ст.). «Вісник Конст. Суду України», 2001, № 4-6; 2002, № 1.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази