Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРИНЦИПИ СУДОЧИНСТВА
   

ПРИНЦИПИ СУДОЧИНСТВА

- кер. засади (ідеї), що стосуються завдань, засобів та способів здійснення судочинства. В Україні вони закріплені в Конституції та ін. нормат.-прав. актах. П. с. тісно взаємопов'язані, утворюють стійку цілісну систему, яка характеризується взаємодією та взаємозв'язком, єдністю мети і завдань судочинства. Одні засади сприяють здійсненню інших. Порушення будь-якої з них, як правило, призводить до порушення ін. засад і тим самим до порушення законності при провадженні у справі в цілому. Засади судочинства класифікуються за різними ознаками: 1) за дією у системі права — загальні, міжгалузеві, галузеві; 2) за формою нормат. закріплення — конституційні (закріплені Конституцією) та інші (закріплені в зак-ві про судочинство); 3) за роллю у регулюванні процес.-прав, становища суб'єктів правовідносин — ті, що визначають процес.-прав, діяльність суду та ін. органів, і ті, що визначають процес, діяльність учасників процесу та ін. осіб, які беруть участь у судочинстві; 4) за предметом регулювання — організаційні (організації судоустрою і судочинства), функціональні (засади процес, діяльності), ті, що визначають зміст процес, діяльності (встановлення об'єктив, істини), і ті, що регулюють процес, форму виконання процес, дій. За Конституцією України осн. засадами судочинства є: законність; рівність усіх учасників суд. процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості; підтримання держ. обвинувачення у суді прокурором; забезпечення обвинуваченому права на захист; гласність суд. процесу та його повне фіксування тех. засобами; забезпечення апеляц. та касац. оскарження рішення суду, крім випадків, установлених законом; обов'язковість рішень суду; незалежність суддів при здійсненні правосуддя і підкорення їх лише законові. До конст. засад належать: державна мова судочинства; повага до гідності особи, невтручання в її особисте та сімейне життя; право людини на свободу та особисту недоторканність; недоторканність житла, таємниця листування, телеф. розмов, телеграфної та ін. кореспонденції; свобода від самовикриття, викриття членів сім'ї чи близьких родичів; встановлення об'єктив, істини; здійснення правосуддя виключно судами. Засадами судочинства, що передбачені окр. законами [ЦПК України, КПК України, ГПК України, Законами «Про прокуратуру» (1991, з наст, змінами і доп.), «Про судоустрій України» (2002) та ін.], також є: право на суд. захист, публічність; прав, допомога при вирішенні справ у судах; вільна оцінка доказів, безпосередність дослідження доказів; усність процесу, колегіальний та одноособовий розгляд справ; недоторканність і незмінюваність суддів, суддівське Самоврядування.

В. Т. Маляренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази