Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУДОВА РЕФОРМА 1864
   

СУДОВА РЕФОРМА 1864

- одна з найпослідовніших бурж. реформ 60—70-х рр. 19 ст. у Рос. імперії, яка змінила її судову систему, крим. і цив. судочинство. Зміст суд. реформи відображено в суд. статутах, проекти яких затверджено в лист. 1864 (Устрій судових установлень, Статут цивільного судочинства, Статут кримінального судочинства, Статут про покарання, які накладали мирові судді). Суд. статути запровадили систему незалеж. судів, в яких засідали професійно підготовлені судді. Суди було відокремлено від адміністрації; згідно з суд. статутами утворено загальний і формально рівний для всіх суд: суди мирової юстиції (мировий суддя — повітовий з'їзд мирових суддів — сенат) та заг. суди (окружні суди — судові палати — сенат). В окруж. судах для розгляду більшості крим. справ запроваджено інститут присяжних засідателів. Проголошувалися дем. принципи судочинства: виборність мирових суддів і присяжних засідателів; незалежність і незмінність суддів, презумпція невинуватості; рівність усіх перед законом, гласність, усність і змагальність судового процесу, вільна оцінка доказів судом тощо. Проведено також реорганізацію прокуратури, запроваджено адвокатуру. Водночас реформа зберегла залишки станового судочинства (станові суди — церковні, військові, волосні, суди для інородців, окр. порядок розгляду справ про служб, злочини, станових представників при судових палатах, адм. юстицію, дворян, склад суддів тощо). В Україні суди обох ланок створено тільки в Полт., Херсон., Катериносл. і Таврійській губерніях. В ін. губерніях України дозволено утворення судів мирової юстиції, та й то через кілька років після ог олошення змісту реформи (напр., у Черніг. губ. — з 1869). В Правобереж. Україні С. р. 1864 було проведено у два етапи. На першому запроваджено мировий суд (з 1872), на другому (з 1880) — заг. суд (окружні суди та суд. палати). При цьому мирові судді у Київ., Волин. і Подільській губерніях не обиралися, а призначалися міністром юстиції.

Літ.: Щербина П. Ф. Судеб, реформа 1864 года на Пра-вобереж. Украине. Л., 1974; Воробейкова Т. У. Судеб, реформа 1864 г.

В кн.: Проблемы юрид. науки и правоохранительной практики. К., 1994.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази