Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дип-док arrow ДОЗОРЧІ КОМІСІЇ
   

ДОЗОРЧІ КОМІСІЇ

— наглядові комісії, які діяли в Україні з серед. 20-х до поч. 30-х рр. Відповідно до Виправно-трудового кодексу УСРР, затв. ВУЦВК 23.Х 1925, Д. к. утворювалися і діяли у кожному окрузі. До складу комісії входили: завідувач адм. відділом окруж. виконкому (голова), член окруж. суду (перший заст. голови), начальник випр.-труд. установи (другий заст. голови), представник окруж. відділу роб.-сел. інспекції, представник міської ради роб., сел. та черво-ноарм. депутатів окруж. центру, представник к-ту або т-ва допомоги в'язням і звільнюваним з випр.-труд. установ. Засідання окруж. Д. к. відбувалися не рідше як двічі на місяць. У засіданнях з правом дорадчого голосу брали участь лікар, завідувачі виробничої і культурно-осв. частин та ін. особи відповідної випр.-труд. установи. Засідання вважалися дійсними, якщо на них був присутній прокурор. Окружні Д. к. мали широкі повноваження. За Виправно-труд. кодексом УСРР (ст. 20) до їх відання, зокрема, належало: вивчати особу кожного злочинця, щоб встановити для нього режим та методи випр.-труд. впливу, найдоцільніші для його виправлення; умовно достроково звільняти засуджених до позбавлення волі або до примус, роботи, коли вони відбули не менше третини терміну покарання; достроково звільняти засуджених до позбавлення волі або до примус, роботи без позбавлення волі перед закінченням третини терміну покарання у випадках їх тяжкої невиліковної або псих, хвороби; знімати режим суворої ізоляції із засуджених, що стали на шлях виправлення, коли вони відбули не менше чверті строку покарання; дозволяти у встановленому порядку відпустки в'язням; звертатися з проханням до відповідних органів про скасування або зміну позбавлення волі стосовно тих засуджених, до яких можна застосувати більш м'які заходи соціального захисту; переводити в'язнів до ізолятора спец, призначення, до перехідних труд, будинків у межах округу тощо. Контроль за роботою комісій здійснював Нар. комісаріат внутр. справ УСРР. Діяльність Д. к. мала певне позит. значення у справі перевиховання осіб, які опинилися у випр.-труд. установах. Однак ці комісії проіснували недовго і припинили свою діяльність у період масових репресій.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази