Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тб-тел arrow ТВОРЧІСТЬ
   

ТВОРЧІСТЬ

— продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення. Виявляється в різних галузях сусп. практики, науки, техніки, в л-рі й мистецтві. Розвиток творчого потенціалу діяльності є важливою умовою культур. прогресу суспільства і виховання людини. Природу Т. і творчих здібностей традиційно вивчають філософія і психологія. Філос. ідеалізм містифікує Т., вбачаючи в ній вияв надприродних духовних сил (бога, ідеї, духа) або таємничих підсвідомих психічних здатностей індивіда. Діалектичний матеріалізм, навпаки, пов'язує джерела Т. із свідомою сусп.-практичною діяльністю людей по цілеспрямованому перетворенню природи і суспільства, тобто з працею як основною формою людського життя. У вузькому значенні поняття "творчість" стосується лише соціокультур. сфери. В природі існує розвиток, а не Т., бо остання передбачає усвідомлену дію, реалізацію мети, задуму, тобто наявність свідомої людини-творця. Т. є могутнім джерелом новаторства в усіх галузях матеріального і духовного життя суспільства, а її результати (продукти) найвищою мірою відзначаються оригінальністю, неповторністю, унікальністю, досконалістю. Відповідно і творчі здібності являють собою граничну концентрацію духовних сил людини, її емоцій, почуттів, уяви, фантазії, інтелекту, професійної кваліфікації. Грунтуючись на природних, насамперед психофізіологічних, задатках (обдарованість), творчі здібності формуються і розвиваються лише в суспільно-культур. середовищі. Найвищим їхнім проявом У людини є талант і геній. Тому критерії, за допомогою яких вирізняються справді творчі надбання людства, повинні мати культурно-істор. масштаб, вказувати на місце певних здобутків у заг. поступі сусп. культури. Процес Т. завжди

специфічний, але має й деякі заг. риси і фази розвитку. Такими фазами є пошук, визрівання задуму, реалізація (осяяння), обгрунтування і перевірка. Можливості для творчої діяльності залежать від суспільних відносин. В умовах розвинутого соціалістичного суспільства і науково-технічного прогресу впровадження творчого начала в усі сфери життя становить важливу закономірність сусп. розвитку. Т. стає справою найширених трудящих мас. виявом досконалості людських здібностей у різних видах праці. Про це свідчить невпинне зростання творчого потенціалу рад. науки і техніки та мистецтва, масовий рух новаторів, винахідників і раціоналізаторів та самодіяльна мистецька Т. Див. також Натхнення, Психологія творчості.

В. П. Іванов.

 

Схожі за змістом слова та фрази