Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow електрон-енд arrow ЕЛІПСОЇД
   

ЕЛІПСОЇД

(від еліпс і грец.- вигляд) - замкнена центральна поверхня другого порядку. Крім центра, Е. має три взаємно перпендикулярні осі і три взаємно перпендикулярні площини симетрії. Якщо початок координат помістити в центр симетрії, а осі координат направити по осях симетрії, то рівняння Е. матиме вигляд: х2/а2 + у2/в2 + z2/с2 =1, де а, в і с - півосі Е. (мал.). Коли дві півосі Е. рівні (а = в, або а = с, або в - с), то він наз. Е. обертання (його можна одержати при обертанні еліпса навколо однієї з його осей). При а = в = с матимемо сферу. Лінія перетину Е. площиною є еліпс або коло. За допомогою Е. наближено характеризують форму Землі.

В. П Білоусова.

Еліпсоїд

 

Схожі за змістом слова та фрази