Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МОРСЬКИЙ ПРОТЕСТ
   

МОРСЬКИЙ ПРОТЕСТ

- спосіб підтвердження фактів, що мають значення при вирішенні спорів, пов'язаних з торг, мореплавством. Відповідно до гл. 7 розд. IX Кодексу торговельного мореплавства України, якщо в період плавання або стоянки судна мала місце подія, яка може бути приводом для пред'явлення до судно-володільця майнових вимог (напр., загальна чи окр. аварія), капітан судна з метою забезпечення доказів для захисту прав і закон, інтересів судно-володільців робить у встановленому порядку заяву про М. п. Така заява повинна містити опис обставин і заходів, ужитих капітаном для забезпечення схоронності довіреного йому майна. М. п. заявляється: у порту України — нотаріусу або ін. посад, особі, на яку зак-вом України покладено вчинення нотаріал. дій; в іноз. порту — консулові України або компет. посад, особам іноз. д-ви в порядку, передбаченому зак-вом цієї д-ви. В порту України заява про М. п. подається протягом 24 год. з моменту оформлення приходу судна в порт. Якщо подія, що викликала необхідність заяви М. п., сталася в порту, слід заявити цей протест упродовж 24 год. з моменту події. Якщо виявиться неможливим заявити протест у встановлений строк, причини цього слід зазначити у заяві про М. п. За наявності підстав припускати, що подія спричинила шкоду вантажеві, який знаходиться на судні, заяву про М. п. слід зробити до відкриття люків. Вивантаження вантажу до заяви М. п. може бути розпочате лише в разі крайньої необхідності. На підтвердження обставин, викладених у заяві про М. п., капітан судна одночасно із заявою або не пізніше 7 днів з моменту прибуття у порт чи з моменту події, що сталась у порту, повинен подати нотаріусу чи ін. посад, особі для огляду судновий журнал і засвідчений капітаном витяг із суднового журналу. Нотаріус або ін. посад, особа на основі заяви капітана, даних суднового журналу, опитування капітана, а в разі необхідності — ін. свідків з екіпажу судна складає акт про М п. і засвідчує його своїм підписом та гербовою печаткою. На умовах взаємності прийняття заяви про М. п. від капітанів іноз. суден і складання у цих випадках актів про М. п. може здійснюватись відповідними конс, представниками іноз. держав в Україні.

В. В. Луць.

 

Схожі за змістом слова та фрази