Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАТО
   

НАТО

— відносно нетривале в часі скупчення великої кількості людей, що перебувають у безпосередньому контакті між собою, стан яких характеризується високим рівнем емоційного збудження, а поведінка зумовлена под. спонуканнями, установками та взаємною стимуляцією. Виникнення і розвиток Н. пов'язані з дією осн. соціально-психологічних механізмів впливу на людей у складі Н.:

1. Прилучення — будь-який привід чи подія привертають увагу людей, зацікавлюють їх, залучають до Н. Скупчення людей є самост., могутнім стимулом для залучення до Н. дедалі нових осіб.

2. Наслідування — відтворення окр. людиною у складі Н. деяких зовн. рис, манер, моделей поведінки оточення та ін.

3. Емоц. зараження — передача певного псих, стану у Н. переважно шляхом несвідомого, мимовільного спостерігання та відтворювання окремим індивідом експресивних виявів оточуючих людей (міміки, ритму дихання, гучності мовлення тощо). Дія механізму визначає створення заг. емоц. атмосфери у скупченні. Сила та інтенсивність його впливу безпосередньо пов'язані з кількістю учасників.

4. Групова могутність — виникнення у кожної людини в Н. почуття сили, непереможності, анонімності своїх дій, самого себе, отже — зникнення відповідальності за будь-який свій вчинок. Під впливом цих механізмів псих, стан окр. індивіда у Н. змінюється так, що його думки і почуття значно відрізняються від ситуацій повсякден. життя.

Залежно від типу спонукання учасників Н. та характеру їхньої поведінки розрізняють 4 осн. види Н.: 1) випадковий — найменш згуртоване та активне скупчення людей, яких об'єднує інтерес до неординар. події, що виникла зненацька (напр., до пожежі, автокатастрофи та ін.); 2) експресивний — скупчення людей, які висловлюють ставлення до певної події (у формі радості, гніву, обурення, протесту та ін.), крайня форма — екстатичний Н.; 3) конвенціональний — скупчення людей, яких об'єднує інтерес до певної заздалегідь оголошеної масової розваги або видовища (напр., футб. матч). їхня поведінка значно виходить за межі норм повсякден. життя; 4) активний або діючий — скупчення людей, які здійснюють або готові до здійснення актив, дій щодо будь-якого об'єкта (різновиди активного Н.: агресивний — скупчення людей, які намагаються розв'язати ті чи ін. проблеми насильн. шляхом, напр., Н. погромників; здирницький — скупчення людей, дії яких спрямовані на досягнення певної корисливої мети, мети власного збагачення, напр., грабіжники складів; панічний — скупчення людей, охоплених почуттям страху перед реальною чи уявною небезпекою і спонукуваних прагненням позбавитися цієї небезпеки будь-яким чином). За певних обставин (поширення чуток, будь-який зовн. вплив, поява лідера тощо) Н. одного виду може легко та динамічно трансформуватися в інший (напр., коли агресивний Н. зустрічає організ. опір, він може перетворитися на панічний).

Своєчасне визначення осн. чинників, формування і розвитку Н., специфіки його різновиду та соціально-психол. складу, динаміки передачі чуток тощо дає змогу не тільки припинити можливий небезпечний розвиток подій, а й запобігти йому ще на поч. етапі формування Н. за допомогою існуючої системи спец, заходів: профілактичних — проводяться задовго до будь-якої події; попередніх — здійснюються напередодні конкр. події з урахуванням її специфіки; безпосередніх — використовуються на місці події.

Літ.: Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995; Московичи С. Век толп: истор. трактат по психологии масс. М., 1996; Преступная толпа. М.. 1998.

І. Ю. Воробйова.

 

Схожі за змістом слова та фрази