Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ю arrow ЮРИДИЧНА ЛІНГВІСТИКА
   

ЮРИДИЧНА ЛІНГВІСТИКА

(франц. Linguis-tique — мовознавство, від лат. lingua — мова) — міждисциплінарна галузь знань про взаємозв'язок мови і права, мовні засоби вираження прав, понять і категорій, мовностиліст. ресурси у сфері прав, комунікації. Термін «юридична лінгвістика» вперше ввів у наук, обіг нім. учений А. Подлех у своїй праці «Юридична лінгвістика» (1976). Предметом Ю. л. є мова, яка функціонує у сферах правотворення, правозастосування і судочинства, юрид. науки та освіти. Ю. л. вивчає природу, функції та специфіку мови права, її різновиди і жанри. Осн. напрями досліджень і відповідно підрозділи Ю. л.: історія юрид. мови; юрид. термінознавство; юрид. лексикографія; юрид. текстологія; юрид. стилістика; порівняльне юрид. мовознавство, суд. лінгвістика. Ю. л. сприяє правильному вживанню юрид. термінів і понять, оптим. використанню мовних ресурсів в юриспруденції залежно від ситуації та профес.-комунікативних потреб, а отже, є важливим засобом ефективності права.

Літ.: Ушаков А. А. Очерки по законод. стилистике, ч. 1. Пермь, 1967; Podleh A. Rechtlinguistik. В кн.: Grimm D. Rechtswissenschaft und Nachbarwissenschaften, Bd. 2. Miin-chen, 1976; Nussbaumer M. Sprache und Recht. Heidelberg, 1997; Артикуца H. В. Правнича лінгвістика. К., 2001; Галяшина Е. И. Основы судеб, речеведения. М., 2003; Юрид. лінгвістика. Тематичний бібліогр. довідник. Сімферополь, 2003.

Н. В. Артикуца.

 

Схожі за змістом слова та фрази