Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дер-дех arrow ДЕТЕРМІНІЗМ ТА ІНДЕТЕРМІНІЗМ
   

ДЕТЕРМІНІЗМ ТА ІНДЕТЕРМІНІЗМ

- протилежні філософські вчення про відношення між явищами матеріальної дійсності та людської діяльності. Детермінізм - матеріалістичне вчення про загальну об'єктивну зумовленість явищ природи, суспільства та людської психіки, зокрема волі. Головним у детермінізмі є положення про причинність як такий зв'язок явищ, при якому одне явище (причина) за певних умов породжує інше (дію). Індетермінізм - ідеаліст. вчення, що заперечує об'єктивну зумовленість явищ природи, суспільства і людської психіки, необхідний і закономірний зв'язок між ними. Домарксистський детермінізм усю багатоманітність зв'язків між речами зводив до необхідних, заперечуючи об'єктивність випадковості (див. Необхідність і випадковість), і це призводило до фаталізму. Діалектико-матеріалістичний детермінізм визнає різноманітність відношень детермінації. Його зміст поряд з положенням про причинність розкривається в таких категоріях, як взаємозв'язок, взаємодія, абсолютне і відносне, необхідність і випадковість, закон, умова, можливість і дійсність, підстава і наслідок. Принципи діалектико-мате-ріалістичного детермінізму лежать в основі марксистського вчення про соціальну сутність людини та її свободу, про закономірності істор. розвитку суспільства. Однією з форм заперечення детермінізму є телеологія, за якою всі процеси являють собою реалізацію наперед визначеної мети (див. "Наперед визначеності теорія"). Індетермінізм набув особливого поширення в сучас. бурж. філософії (неопозитивізм, прагматизм, персоналізм).

Літ.: Енгельс Ф. Анти-Дюрінг.-Діалектика природи. Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 20; Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 18. Матеріалізм і емпіріокритицизм; т. 29. Філософські зошити; Парнюк М. А. Принцип детерминизма в системе материалисти-ческой диалектики. К., 1972; Аскин Я. Ф. Философский детерминизм и научное познание. М., 1977.

М. О. Парнюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази