Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГАЛИЧИНА
   

ГАЛИЧИНА

— істор. територія, що включала частину західноукр. та східнопольс. земель, які з кін. 18 ст. перебували в складі Австрії (з 1867 до 1918 — Австро-Угорщини).

Охоплювала тер. теперішніх Івано-Франк., Львів., Терноп. (до 1849 —і більшу частину території сучасної Чернівецької) областей України та нинішніх Жешівського, Перемишльського і частину Краківського воєводств Польщі. Загарбавши під час першого поділу Польщі (1772) ці землі, Австрія штучно об'єднала їх в одну провінцію під назвою Королівство Галичини і Лодомерії. Отже, Г. складалася з двох частин — Східної Г., населеної українцями, і Західної Г., населеної поляками.

Східна Г. — предковічна укр. земля, входила до складу Київ. д-ви. В 12 ст. на галиц. теренах були Галицьке князівство, Звенигородське князівство, Перемиське та Теребовльське удільні князівства, які 1199 об'єдналися у Галицько-Волинське князівство. В 1349—87 його загарбали польс. феодали. У середині 16 ст. східногалиц. землі були об'єднані в Руське воєводство з адм. центром у Львові. Останній залишався адм. центром і під австр. пануванням 1772—1918. На короткий період (1918—20) тут постала Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) зі столицею у Львові, а пізніше в Станіславі (тепер Івано-Франківськ). За польс. окупації (1920—39) Східна Г. не була окр. адм. одиницею і входила до складу 3 воєводств — Львівського, Станіславського і Тернопільського. У вересні 1939 внаслідок військ, втручання СРСР західноукр. землі, в т. ч. Східна Г., були звільнені і возз'єдналися в УРСР. За нім. окупації 1941—44 на тер. Східної Г. було утв. Дистрикт Галичина. Після 2-ї світ, війни східногалиц. терени остаточно повернулися у лоно України (тепер це—Львів., Івано-Франк. і Терноп. області: тер. — 47,5 тис. км2, нас. — 5 млн. чол.). Деякі укр. етн. землі (Сяноцька, частина Перемиської) залишилися згідно з повоєнними рад.-польс. угодами у складі Польщі, звідки було виселено все укр. населення в ін. частини Польс. д-ви (див. «Вісла»).

Літ.: Лозинський М. Галичина в житті України. Відень, 1916; Кульчицький В. С. Держ. лад і право в Галичині (в другій пол. XIX - на поч. XX ст.). Л., 1965; Його ж. Органи держ. управління Галичиною за конституцією 1867 р. «Вісник Львів, ун-ту. Сер. юридична», 1966; Гру-шевський М. С. Історія України-Руси, т. 2, 3. К.^ 1992—93; Кульчицький В. С, Настюк М. І., Тищик Б. И. Історія д-ви і права України. Л.. 1996; Історія д-ви і права України, ч. 1. К., 1996.

В. С. Кульчицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази