Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow харл-хіл arrow ХВИЛІ
   

ХВИЛІ

— збурення стану речовини або поля, що поширюються у просторі з скінченою швидкістю. Супроводяться перенесенням енергії без перенесення речовини. Різним видам збурень (механічним, тепловим, електромагнітним тощо) відповідають різні види X. Пружні X.— поширення пружних деформацій у газах, рідинах, твердих тілах (напр., звук). Поверхневі X.— X., що поширюються вздовж поверхні поділу двох середовищ. Електромагнітні хвилі, зокрема радіохвилі і світло, є поширювані збурення електромагн. поля. Гравітаційні хвилі — поширювані збурення гравітаційного поля, що виникають з прискоренням руху мас. При теор. розгляді X. звичайно вводять поняття гармонічної (синусоїдної) X., в якій збурення відбувається за законом гармонічних коливань. До осн. характеристик таких X. належать амплітуда, період коливань і довжина хвилі. Залежно від орієнтації збурення відносно напряму поширення розрізняють поздовжні і поперечні X. Звукові X. в рідинах і газах є поздовжніми: частини речовини коливаються вздовж напряму поширення X. (мал., а). Коливання струни являють собою поперечні хвилі: зміщення частинок відбувається у напрямі, перпендикулярному до напряму поширення X. (мал., б). Електромагнітні X.— поперечні; вони характеризуються певною поляризацією (див. Поляризація хвиль). При падінні на межі поділу двох середовищ X. зазнають відбиття і заломлення (див. Відбиття світла, Заломлення хвиль). При відбитті можуть утворюватись стоячі хвилі. X. здатні огинати перешкоди (див. Дифракція), при додаванні кількох когерентних X. (див. Когерентність хвиль) спостерігається інтерференція хвиль. В реальних середовищах хвилі зазнають поглинання (див. Поглинання хвиль): їхня амплітуда поступово зменшується, а енергія переходить в тепло.

Літ.: Горелик Г. С. Колебания и волны. М., 1959; Берклеевский курс физики, т. 3. Крауфорд Ф. Волны. Пер. с англ. М., 1974.

С. М. Левитський.

хвилі - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази