Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КНИГА СТАТУТ И ПРОЧИЕ ПРАВА МАЛОРОССИЙСКИЕ
   

КНИГА СТАТУТ И ПРОЧИЕ ПРАВА МАЛОРОССИЙСКИЕ

(1764) - пам'ятка права, збірник, підготовлений за результатами приватної кодифікації В. П. Кондратьєвим як посібник для суддів-практиків. Повна назва — «Книга Статут и протчія права малоросійския и другие, служащія и тому, переписки, трудов и собранія Василія Петрова сына Кондратьева». Складається з таких розділів: 1. Короткий покажчик магдебурзького права з книги «Порядок»; 2. Виписка з книги Литовського статуту «согласних» артикулів; 3. Витяги з книги «Порядок»; 4. Екстракт із книги «Статут прав малоросійських» та юрид. матеріали довідкового характеру (виписки про козац. вольності і маєтки). Вміщено також копії указів, грамот і привілеїв; реєстр книги «Порядок» В. Троїцького; переклад алф. покажчика до Лит. статуту; списки гетьм. статей тощо. Це давало можливість простежити суд. організацію і суд. процес за магдеб. правом, пов'язати осн. правову норму з відповід. нормами ін. розділів Лит. статуту тощо. Збірник не мав офіц. значення, але був корисним для працівників відновлених станових судів — земського, гродського і підкоморського, бо давав можливість суддям вільніше орієнтуватися у правових нормах Лит. статуту та джерел магдеб. права.

Літ.: Василенко М. П. Мат-ли до історії укр. права, т. 1. K., 1929; Ткач А. П. Історія кодифікації дорев. права України. К., 1968.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази