Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Е-економік arrow ЕКОНОМІЗМ
   

ЕКОНОМІЗМ

- опортуністична течія в с.-д. русі Росії, різновид міжнарод. опортунізму (бернштейніанства). "Е.", ігноруючи політ. й ідеологічну боротьбу, визнавав лише екон. боротьбу робітн. класу (звідси й назва). Будучи ворожим марксизмові, "Е." намагався ревізувати його теор. і політ. основи, принижував значення революц. теорії, схилявся перед стихійними формами боротьби й організації робітн. класу (екон. страйки проти окремих капіталістів, гуртківщина і кустарництво), з позицій "стихійності" виступав проти внесення соціалістичної ідеології в робітн. рух, поєднання цього руху з наук. соціалізмом, заперечував необхідність утворення самостійної централізованої марксистської партії пролетаріату, штовхав робітників на шлях тред-юніоністської боротьби за реформи. Відвертаючи робітників від політ, боротьби за повалення експлуататорського ладу, "економісти" практично були провідниками бурж. впливу на пролетаріат. "Е." виник і поширився в кін. 19 - на поч. 20 ст. в більшості с.-д. к-тів Росії, в т. ч. на Україні. Погляди "економістів" 1899 найбільш відверто викладено в "Credo" ("Символ віри"). З цих же позицій Київ. к-т РСДРП виступив з документом "Profession de foi" ("Сповідання віри"). Ідеї "Е." пропагували газ. "Рабочая мысль" (1897-1902), журн. "Рабочее дело" (1899-1902), київська с.-д. газ. "Вперёд" (з № 5), напівекономістські позиції займала газ. "Южный рабочий-" (з № 3) тощо. Лідери "Е." - К. Д. Кускова і С. М. Прокопович (згодом стали кадетами і білоемігрантами). Революц. соціал-демократія рішуче виступила проти "Е.". У відповідь на "Credo" В. І. Ленін, який тоді був на засланні, 1899 написав "Протест російських соціал-демократів" і статтю "З приводу ,,Profession de foi"", яка викривала опортунізм київських "економістів". Вирішальну роль в ідейному розгромі "Е." відіграли праця В. І. Леніна "Що робити?", діяльність організованої ним газ. "Искра". Розгром "Е." і перемога ленінсько-іскрівського напряму в с.-д. орг-ціях були ідейно-політ. підготовкою II з'їзду РСДРП і створення марксист. партії нового типу.

Літ.: Ленін В. 1. Повне зібрання творів: т. 4. Протест російських соціал-демократів.- Наша програма.- Назадній напрям у російській соціал-демократії.- 3 приводу "Profession de foi"; т. 5. З чого почати? - Бесіда з захисниками економізму; т. 6. Що робити?; Історія Комуністичної партії Радянського Союзу, т. 1. К., 1965; Нариси історії Комуністичної партії України. К., 1977.

П. Л. Варгатюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази