Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БОБРОВА
   

БОБРОВА

Діна Василівна ( 2.1 1929, Кудель-ська фабрика, тепер Новопетровського р-ну

Моск. обл., РФ) — укр. правознавець, доктор юрид. наук з 1989, професор з 1992. Закін. 1952 юрид. ф-т Київ, ун-ту. Від 1990 -професор кафедри цив. права юрид. ф-ту Київ, ун-ту. Досліджує проблеми цив. права, правопорушень, деліктної відповідальності в цив. праві. Основні праці: «Цивільний кодекс Української PCP. Науково-практичний коментар» (1981), «Підвищення ролі цивільно-правової відповідальності в охороні прав та інтересів громадян і організацій» (1988, у співавт.) та ін. За редакцією Б. вийшли підручники «Загальна теорія цивільного права» (1992), «Цивільне право. Загальна частина» (1995) та «Цивільне право. Частина Друга» (1996). В. П. Горбатенко. БОГ — втілення верховної, незалежної від певних обставин і сил субстанції, яка згідно з різними реліг. вченнями наділена вищим розумом, абсолютною досконалістю, всемогутністю і є Творцем світу та детермінантою усього, що в ньому відбувається. Первісні реліг. уявлення характеризує віра в багатьох богів. У ряді розвинених реліг. систем Б. — єдиний і персоніфікований: в ісламі — Аллах, в іудаїзмі — Ягве, в зороастризмі — Ахурамазда.

Боброва Д.В. - leksika.com.ua

Для християн Б. є один, але в трьох іпостасях— Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Дух Святий. Ідею Б. як втілення практ. розуму, високої моралі і правопорядку, як творця, правителя і судді світу обгрунтував нім. філософ І. Кант. Переважно в такому контексті, незалежно від ставлення до релігії, складають присягу перед вступом на найвищий держ. пост правителі сучас. країн. Про Б. співають у нац. і держ. гімнах, звертаються до нього у високих міжнар. хартіях, конституціях різних держав. У розумінні загальноци-віліз. морального імперативу та як данина традиції укр. народу, що йде від конституції Пилипа Орлика і «Книги Буття Українського Народу», слово «Бог» вжите у преамбулі до Конституції України.

В. П. Горбатенко, Ю. Я. Касяненко.