Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тб-тел arrow ТЕКСТОЛОГІЯ
   

ТЕКСТОЛОГІЯ

(від текст і грец.— вчення) — допоміжна історико-філологічна дисципліна, яка досліджує твори писемності, л-ри й фольклору та історичні документи для встановлення точного тексту і подальшого їх вивчення, коментування й публікації. Завданням Т- є всебічне діахронічне (див. Діахронія) критичне вивчення тексту (заглиблення в його історію, дослідження джерел, використаних при створенні тексту, авторських редакцій і варіантів тощо) з метою підготовки його до друку. Розрізняють такі осн. види Т.: Т. античної, середньовічної та нової л-ри. Значних успіхів досягла рад. Т. у науковому виданні творів К. Маркса, Ф. Енгельса, В. І. Леніна, а також класичної л-ри — рос., укр. та ін. народів СРСР. Рад. лінгвісти зробили вагомий внесок у справу дешифрування текстів, підготовки до друку Мертвого моря рукописів, пам'яток писемності майя, берестяних грамот, козацьких літописів тощо. Див. також Джерелознавство, Палеографія.

Літ.: Основы текстологии. М., 1962; Лихачев Д. С. Текстология. Л., 1983; Рейсер С. А. Палеография и текстология нового времени. М.. 1970; Рейсер С. А. Основы текстологии. Л., 1978; Лебедева Е. Д. Текстология. Вопросы теории. Указатель советских работ за 1917—1981 гг. М., 1982.

А. П. Могила.