Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вид-висот arrow ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
   

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

- 1) Складова частина навчальної роботи в спеціальних навчальних закладах в СРСР та ряді інших країн, необхідна для підготовки спеціалістів. В. п. сприяє зміцненню й перевірці набутих студентами та учнями теоретичних знань, встановленню тісного зв'язку навч. закладів з виробництвом. В СРСР В. п. організується на підприємствах, оснащених сучас. устаткуванням, у радгоспах, колгоспах, школах, лікарнях та ін. Обсяг, зміст і строки В. п. передбачені навч. планами та програмами навч. закладів. Під час В. п. студенти та учні, як правило, перебувають на робочих місцях, обіймаючи посади (що оплачуються) за спеціальністю. У вузах на В. п. відводиться 6-7 місяців, у серед. спец. навч. закладах - до 9 місяців. Існує 3 види В. п.: загальноозна-йомлювальна (навчальна), технологічна та переддипломна. В технікумах В. п. включає виробниче навчання для одержання розряду з робітн. професії. В системі професійно-технічної освіти виробниче навчання з передвипуск-ною В. п. є основою профес. підготовки кваліфікованих робітників. 2) В середній загальноосвітній школі В. п.- важлива складова частина навчально-виховного процесу в системі трудової підготовки учнів, запроваджена з метою удосконалення практичних умінь і залучення учнів до суспільно-продуктивної праці, а також для закріплення теоретичних знань, набутих у процесі політехнічного трудового навчання. Під час В. п. учні знайомляться з конкретним пром. чи с.-г. виробництвом, виконують трудові процеси разом з робітниками та колгоспниками, засвоюють заг. відомості про виробн., його структуру і організацію, про технологічні процеси виготовлення продукції тощо. В. п. здійснюється в 9-х кл. у школах і міжшкільних навчально-виробничих комбінатах трудового навчання і професійної орієнтації учнів, в учнівських таборах праці і відпочинку, в с.-г. виробничих бригадах, як правило, в червні, під час літніх канікул. Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про дальше вдосконалення навчання, виховання учнів загально-освітніх шкіл і підготовку їх до праці" (1977) накреслено шляхи поліпшення трудового навчання і профес. орієнтації учнів.

В. М. Мадзігон, Д. М. Тарнопольський.

 

Схожі за змістом слова та фрази