Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАПОЛЕОН I
   

НАПОЛЕОН I

(Napoleon I), Наполеон Бонапарт (Napoleon Bonaparte; 15.VIII 1769, м. Аяччо, тепер деп. Пд. Корсика—5.V 1821, Лонгвуд, о. Святої Єлени; 1840 перепох. у соборі Будинку інвалідів, Париж) — франц. політ , і держ. діяч, полководець, імператор Франції (1804—14; 1815). Навч. 1779—84 у військ, колежі (м. Брієнн), 1784—85—у військ, школі (Париж). З 1785 — в армії. Талант воєначальника вперше виявив 1793 при облозі Тулона, за що отримав звання бригад, генерала. 1794 — командувач артилерії франц. армії в Італії. Після термидо-ріан. перевороту (27— 28.VII 1794) підданий короткочас. арешту. В жовтні 1795 жорстоко придушив монарх, заколот у Парижі й був

Наполеон 1 - leksika.com.ua

призначений Директорією командувачем армії в Італії, де здобув ряд перемог над військами антифранц. коаліції. Командував експедиц. армією в Єгипті (трав. 1798 — трав. 1799). Під час загострення політ, кризи і ослаблення режиму Директорії Наполеон Бонапарт повернувся до Парижа. 9.ХІ 1799 (18 брюмера VIII року Республіки), спираючись на підтримку впливових кіл буржуазії, здійснив держ. переворот, наслідком якого стала військ, диктатура у формі консульства. Згідно з конституцією 1799 (VIII року Республіки) вся повнота влади була зосереджена в руках першого консула — Наполеона Бонапарта. 2.VIII 1802 він проголошений довіч. консулом Франц. Республіки. 18.V 1804 сенат надав йому титул «імператора французів». У політ, діяльності Н. І прагнув максимально розширити і зміцнити соціальну базу свого режиму, опертися на буржуазію як нову соціально-політ. еліту та викоренити якобінство. Всі вияви демократії, що мали місце з часів революції, були ліквідовані: закрито незалежні газети, введено жорстку цензуру. Держ. будівництво, здійснюване Н. І, було спрямоване на централізацію влади, створення потуж, бюрокр.-поліц. апарату. Важливим аспектом внутр. політики стало зміцнення політ, поліції. Основи необмеж. централіз. влади були закладені Наполеоном Бонапартом ще за консульства. Він безпосередньо керував розробкою конституції 1799, особисто редагував її, вносив поправки. Здійснюючи реорганізацію системи центр, органів держ. управління, особливу увагу приділив м-ву поліції, підпорядкувавши його першому консулу. Новим центр, органом стала Держ. рада. Проведено адм. реформу на місцях. Поділ Франції на департаменти був збережений, однак при цьому ліквідовано органи місц. самоврядування; їх замінено призначуваними з центру префектами та субпрефектами. Суттєву увагу приділяв прав, становищу катол. церкви.

З ініціативи Наполеона Бонапарта та під його заг. керівництвом здійснено вел. обсяг кодифікац. робіт, передусім у галузі цив. права. 11. VIІІ 1800 перший консул Франц. Республіки утв. комісію з розробки проекту цив. кодексу. Підготовлений проект після розгляду у касаційному та апеляційних судах надійшов до Держ. ради. Під час роботи над кодексом Наполеон виявив непересічні здібності правознавця, брав активну участь у редагуванні, цитував напам'ять рим. Дигести. Чимало статей було продиктовано ним або містили його ідеї. 1803 кодекс був прийнятий Законод. корпусом, а в берез. 1804 підписаний Наполеоном. Цив. кодекс Франції отримав назву «Кодексу Наполеона», що підтверджено декретом 1852.

У 1807 було прийнято торг, кодекс, 1808 — кодекс крим. розслідування, 1810 — крим. кодекс. Чимало положень цих актів дотепер зберігають значення у Франції, вел. кількість норм зазнали рецепції до прав, актів ряду ін. європ. країн.

Н. І проводив активну зовн. політику, що мала яскраво виражений глобалістський, анексіоніст, характер. Підкорення європ. країн, створення у них маріонеткових режимів було спрямоване на забезпечення Н. І політичної, а франц. буржуазії — екон. монополії в Європі. Розгром 1812 франц. армії в Росії став поч. краху велетен. наполеон, імперії, що охопила всю центр, і зх. частину конт. Європи. Посилилась нац.-визв. б-ба, сформувалася нова ан-тинаполеон. коаліція, до складу якої увійшли Австрія, Англія, Пруссія, Росія. Після виграної битви під Лейпцигом союзники увійшли в квіт. 1814 до Парижа. 4.IV 1814 Н. І зрікся престолу і був засланий на о. Ельба. 20.III 1815 він зробив спробу повернути собі владу, висадився у Франції, де на його бік перейшли армія та адм. апарат. Почалися відомі «сто днів» Н. І. В цей період було прийнято досить ліберальний «Додатковий акт до конституцій імперії», опубл. 23.IV 1815. Однак поразка під Ватерлоо 22.VI 1815 змусила Н. І вдруге зректися престолу. Спроба втекти до Америки виявилася невдалою. Н. І здався англійцям і був засланий на віддалений о. Святої Єлени.

Літ.: Soijka-Zielinska К. Wielkie kodifikacje ciwilne XIX wieku. Warszawa, 1973; Манфред A. 3. Наполеон Бонапарт. M., 1989; Тарле Ь. В. Наполеон. М., 1991; Бобо-тов С. В. Наполеон Бонапарт — реформатор и законодатель. М, 1998; Dictionnaire Napoleon, v. 1 - 2. Paris, 1999; Gengembre G. Napoleon: la vie, la legende. Paris, 2001.

M. M. Страхов, О. H. Ярмиш.

 

Схожі за змістом слова та фрази